I en perfekt värld skulle affärsapplikationer, IT, den mobila infrastrukturen och Wi-Fi-infrastrukturen vara helt fria från sårbarheter. Men i verkligheten förblir penetrationstest ett av de mest kostnadseffektiva sätten att identifiera, analysera och fatta välgrundade beslut om hur sårbarheter och felaktiga konfigurationer kan rättas till. Som betrodd partner använder vi ett antal olika metoder och tekniker för att genomföra penetrationstest så att ni kan se er verksamhet med angriparens ögon. På så sätt undviks kostsamma intrång och ni uppfyller regelefterlevnadskrav genom att identifiera och utvärdera risker.

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image