I en perfekt värld skulle affärsapplikationer, IT, den mobila infrastrukturen och Wi-Fi-infrastrukturen vara helt fria från sårbarheter. Men i verkligheten förblir penetrationstest ett av de mest kostnadseffektiva sätten att identifiera, analysera och fatta välgrundade beslut om hur sårbarheter och felaktiga konfigurationer kan rättas till. Som betrodd partner använder vi ett antal olika metoder och tekniker för att genomföra penetrationstest så att ni kan se er verksamhet med angriparens ögon. På så sätt undviks kostsamma intrång och ni uppfyller regelefterlevnadskrav genom att identifiera och utvärdera risker.

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer