I takt med att hotbilden förändras måste varje organisation ständigt granska, utvärdera och hantera effekten av dessa nya risker. Våra utvärderingstjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets-, och efterlevnadsarbete.

Våra utvärderingstjänster inkluderar:

  • Penetrationstest - ett kostnadseffektivt verktyg för att detektera, analysera och fatta välgrundade beslut genom att se på verksamheten med angriparens ögon och undvika kostsamma databrott samt uppnå regelefterlevnad genom att avslöja risker.
  • Social engineering - tjänster som testar kännedomen om och responsen hos organisationens användare.
  • Fysisk säkerhet - identifierar områden där verkliga inkräktare kan ta sig igenom fysiska barriärer såsom staket, lås, kameror, proximitetsläsare, kameror eller fällor.
  • Red Team Assessment - testar detektering och respons till faktiska multi-vektorattacker, utforskar den fysiska säkerheten samt social engineering, nätverk och applikationsattacker.
  • Utvärdering av företagets applikationer - levererar säkerhetstest, utvärdering och konfigurationslösningar för kritiska företagsapplikationer såsom SAP.
  • Purple Team Assessment - testar om det finns svagheter inom en miljö som har ett befintligt red team och blue team. Insikterna ger kunderna specifika lösningar för att skydda, upptäcka och åtgärda problem.


Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image