I takt med att hotbilden förändras måste varje organisation ständigt granska, utvärdera och hantera effekten av dessa nya risker. Våra utvärderingstjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets-, och efterlevnadsarbete.

Våra utvärderingstjänster inkluderar:

  • Penetrationstest - ett kostnadseffektivt verktyg för att detektera, analysera och fatta välgrundade beslut genom att se på verksamheten med angriparens ögon och undvika kostsamma databrott samt uppnå regelefterlevnad genom att avslöja risker.
  • Social engineering - tjänster som testar kännedomen om och responsen hos organisationens användare.
  • Fysisk säkerhet - identifierar områden där verkliga inkräktare kan ta sig igenom fysiska barriärer såsom staket, lås, kameror, proximitetsläsare, kameror eller fällor.
  • Red Team Assessment - testar detektering och respons till faktiska multi-vektorattacker, utforskar den fysiska säkerheten samt social engineering, nätverk och applikationsattacker.
  • Utvärdering av företagets applikationer - levererar säkerhetstest, utvärdering och konfigurationslösningar för kritiska företagsapplikationer såsom SAP.
  • Purple Team Assessment - testar om det finns svagheter inom en miljö som har ett befintligt red team och blue team. Insikterna ger kunderna specifika lösningar för att skydda, upptäcka och åtgärda problem.


Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer