Tidig detektering och respons är viktigt för att skydda kritiska tillgångar så att ni snabbt kan reagera när en attack sker. Om en incident skulle inträffa kan vi erbjuda ett responsteam på förfrågan för att snabbt hjälpa kunder att hantera och begränsa skadan.

Vårt on-demand responsteam erbjuder:

  • Hantering av omedelbara behov för att säkerställa att organisationen kan fortsätta med sin verksamhet så snabbt som möjligt
  • Ett team av cybersäkerhetsanalytiker och incidenthanterare som finns till hands när ni behöver dem
  • En plan för att åtgärda intrång baserat på attackens natur och omfång

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image