Tidig detektering och respons är viktigt för att skydda kritiska tillgångar så att ni snabbt kan reagera när en attack sker. Om en incident skulle inträffa kan vi erbjuda ett responsteam på förfrågan för att snabbt hjälpa kunder att hantera och begränsa skadan.

Vårt on-demand responsteam erbjuder:

  • Hantering av omedelbara behov för att säkerställa att organisationen kan fortsätta med sin verksamhet så snabbt som möjligt
  • Ett team av cybersäkerhetsanalytiker och incidenthanterare som finns till hands när ni behöver dem
  • En plan för att åtgärda intrång baserat på attackens natur och omfång

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer