Vår tjänst Proaktiv incidentrespons omfattar förhandsplanering, integrering av responsteam från både kunden och NTT Security, samt testning av incidenthanteringsplanen.

Att snabbt kunna upptäcka och identifiera omfattningen av en säkerhetsincident och förhindra att den sprider sig kräver en trygg partner med specialiserade tekniska kunskaper inom incidenthantering, logganalys, analys av skadeprogram och digital forensik.

Om du samarbetar med ett professionellt responsteam på retainer sparar dyrbar tid vid en incident. Det gör det möjligt att snabbt identifiera och begränsa incidenten och bevara viktigt forensiskt bevismaterial från attacken som kan vara till hjälp för polismyndigheten vid behov.

Tjänsten Proaktiv incidentrespons erbjuder:

  • färdiga juridiska avtal och arbetsavtal
  • prioriterade service level agreements för incidenthantering
  • rådgivare som hanterar incidenter på plats eller på distans
  • avancerad analys av loggar och skadeprogram med egna, särskilt framtagna verktyg
  • en forensisk undersökning med beviskraft

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer