Vår tjänst Proaktiv incidentrespons omfattar förhandsplanering, integrering av responsteam från både kunden och NTT Security, samt testning av incidenthanteringsplanen.

Att snabbt kunna upptäcka och identifiera omfattningen av en säkerhetsincident och förhindra att den sprider sig kräver en trygg partner med specialiserade tekniska kunskaper inom incidenthantering, logganalys, analys av skadeprogram och digital forensik.

Om du samarbetar med ett professionellt responsteam på retainer sparar dyrbar tid vid en incident. Det gör det möjligt att snabbt identifiera och begränsa incidenten och bevara viktigt forensiskt bevismaterial från attacken som kan vara till hjälp för polismyndigheten vid behov.

Tjänsten Proaktiv incidentrespons erbjuder:

  • färdiga juridiska avtal och arbetsavtal
  • prioriterade service level agreements för incidenthantering
  • rådgivare som hanterar incidenter på plats eller på distans
  • avancerad analys av loggar och skadeprogram med egna, särskilt framtagna verktyg
  • en forensisk undersökning med beviskraft

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image