NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och du behöver omedelbar hjälp kan du kontakta närmaste regionkontor.

NTT Security erbjuder incidenthanteringstjänster i kombination med kompletterande förstudie- och integrationstjänster för att kunna garantera maximal effektivitet och mervärde.

Vi gör detta genom att hantera era säkerhetsproblem inom ramen för organisationens riskparametrar, säkerhetsplaner och interna kontrollers mognad, IKT-miljö och medarbetarnas förmåga genom att använda säkerhetslivscykeln Full Security Life Cycle.

Alla tjänster som levereras av vårt erfarna konsultteam backas upp av GTIC (Global Threat Intelligence Center) och utnyttjar NTT Securitys investeringar i forskning och utveckling i egna, särskilt framtagna analys- och undersökningsverktyg.

Certifierade experter

Teamet som hanterar säkerhetsincidenter består av certifierade och erfarna säkerhetsexperter. De förstår behovet av att snabbt och effektivt identifiera, begränsa och motverka effekten av ett säkerhetsintrång.

Teamet är experter på att undersöka säkerhetsloggar, samt utföra brottsteknisk analys av system och skadeprogram för att förstå och spåra källan. De har arbetat med PR-firmor, advokater och polismyndigheter för att lösa uppmärksammade incidenter.

Många medlemmar i teamet har en bakgrund från myndigheter, militär eller försvarsindustrin. De har personlig erfarenhet av funktioner, taktiker, tekniker och procedurer som avancerade angripare använder sig av, oavsett om de arbetar på egen hand eller åt någon stat. De backas dessutom upp av hela NTT Security SERT och våra omfattande resurser inom forskning och utveckling, och de kunskaper och verktyg som de har tillgängliga när de responderar på incidenter.

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer