Oavsett om du proaktivt validerar er säkerhetshållning eller är en nytillträdd informationssäkerhetschef som tar ansvar för en befintlig miljö kan en intrångsbedömning ge organisationens intressenter trygghet i vetskapen att miljön är fri från pågående intrång.

Våra säkerhetsexperter använder verktyg vid internetutträdespunkter och på kritiska servrar och användarenheter. Vi använder även vår Global Threat Intelligence Platform (GTIP) till att identifiera intrångsindikatorer (IOC) i er miljö och jämförande analys för att identifiera andra onormala beteenden.

Vid en intrångsbedömningsinsats kommer våra säkerhetsexperter att

  • identifiera internetutträdespunkter, kritiska servrar och användarenheter
  • implementera och konfigurera analysverktyg
  • identifiera intrångsindikatorer inklusive skadeprogramsartifakter eller nätverksaktivitet
  • rapportera allvarliga indikatorer.

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer