Oavsett om du proaktivt validerar er säkerhetshållning eller är en nytillträdd informationssäkerhetschef som tar ansvar för en befintlig miljö kan en intrångsbedömning ge organisationens intressenter trygghet i vetskapen att miljön är fri från pågående intrång.

Våra säkerhetsexperter använder verktyg vid internetutträdespunkter och på kritiska servrar och användarenheter. Vi använder även vår Global Threat Intelligence Platform (GTIP) till att identifiera intrångsindikatorer (IOC) i er miljö och jämförande analys för att identifiera andra onormala beteenden.

Vid en intrångsbedömningsinsats kommer våra säkerhetsexperter att

  • identifiera internetutträdespunkter, kritiska servrar och användarenheter
  • implementera och konfigurera analysverktyg
  • identifiera intrångsindikatorer inklusive skadeprogramsartifakter eller nätverksaktivitet
  • rapportera allvarliga indikatorer.

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image