Att kunna minimera effekten av en säkerhetsincident kräver tekniska förutsättningar, utbildad personal och förmågan att handla snabbt. Snabbare detektering gör att incidentens omfattning kan identifieras fullständigt, skadan kan begränsas och snabbt åtgärdas.

Ni måste se till att ni har vidtagit alla rimliga åtgärder för att minska responstiden vid en incident, att ni har förstärkt personalstyrkan med certifierade experter på incidenthantering och kan bevisa för företagets intressenter att ni är väl förberedda.

Vår tjänst för incidentresponsplanering ger er:

  • integration mellan er personalstyrka och NTT Securitys incidenthanterare
  • validering av tredjeparts incidenthanteringsplan
  • statisk incidentsimulering och genomgång av plan
  • effektivitetstest av era säkerhetskontroller, loggar och larmfunktioner
  • prioriterade servicenivåavtal (SLA) för incidenthantering

 

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image