Att kunna minimera effekten av en säkerhetsincident kräver tekniska förutsättningar, utbildad personal och förmågan att handla snabbt. Snabbare detektering gör att incidentens omfattning kan identifieras fullständigt, skadan kan begränsas och snabbt åtgärdas.

Ni måste se till att ni har vidtagit alla rimliga åtgärder för att minska responstiden vid en incident, att ni har förstärkt personalstyrkan med certifierade experter på incidenthantering och kan bevisa för företagets intressenter att ni är väl förberedda.

Vår tjänst för incidentresponsplanering ger er:

  • integration mellan er personalstyrka och NTT Securitys incidenthanterare
  • validering av tredjeparts incidenthanteringsplan
  • statisk incidentsimulering och genomgång av plan
  • effektivitetstest av era säkerhetskontroller, loggar och larmfunktioner
  • prioriterade servicenivåavtal (SLA) för incidenthantering

 

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer