Om ni vet vad som behöver göras om en incident inträffar kan varaktigheten förkortas och inverkan av en attack minskas. NTT Security gör att du bättre kan hantera cyberbrott, förhindra spridning och minimera effekterna av en incident.

På NTT Security utvärderar vi incidenthanteringsplaner och procedurer, samt testar deras effektivitet och verkställande tillsammans med ert befintliga incidentresponsteam. Detta garanterar att ni får en effektiv respons på framtida säkerhetsincidenter.

 

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer