Det enda som är värre än att upptäcka ett intrång i er miljö är att inte analysera det ordentligt efter att ni har begränsat det. För att se till att intrånget har avhjälpts fullständigt är det viktigt att dess fullständiga omfattning, effekt och orsak har identifierats.

Våra säkerhetsexperter samarbetar med era incidenthanterare om att skapa en heltäckande plan för att identifiera, återställa och verifiera drabbad nätverksinfrastruktur, applikationer och system. Våra experter identifierar även förändringar eller tillägg som bör införas för att förbättra säkerhetsprogrammet och -kontrollen.

Vid en insats för avhjälpning och verifiering kommer våra säkerhetsexperter att

  • arbeta tillsammans med incidenthanterare och kundens IT-personal
  • identifiera och dokumentera alla drabbade nätverk, applikationer och system
  • skapa en plan för återställning och validering
  • genomföra en granskning av säkerhetsarkitekturen och -designen.

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer