Det enda som är värre än att upptäcka ett intrång i er miljö är att inte analysera det ordentligt efter att ni har begränsat det. För att se till att intrånget har avhjälpts fullständigt är det viktigt att dess fullständiga omfattning, effekt och orsak har identifierats.

Våra säkerhetsexperter samarbetar med era incidenthanterare om att skapa en heltäckande plan för att identifiera, återställa och verifiera drabbad nätverksinfrastruktur, applikationer och system. Våra experter identifierar även förändringar eller tillägg som bör införas för att förbättra säkerhetsprogrammet och -kontrollen.

Vid en insats för avhjälpning och verifiering kommer våra säkerhetsexperter att

  • arbeta tillsammans med incidenthanterare och kundens IT-personal
  • identifiera och dokumentera alla drabbade nätverk, applikationer och system
  • skapa en plan för återställning och validering
  • genomföra en granskning av säkerhetsarkitekturen och -designen.

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image