Våra tekniska IT-säkerhetstjänster erbjuder skräddarsydd expertis för våra klienters säkerhetslösningar inom infrastruktur, Endpoints och skydd av informationstillgångar.

Våra certifierade experter använder välbeprövad metodik för att implementera stöd för regelefterlevnad och för att maximera nyttan av säkerhetslösningar för nätverk, plattformar och applikationer.
 
Design – Tillsammans med kunden planera, designa och utveckla lösningar som möter organisationens krav på säkerhet.

Implementera – Driftsätta och trimma in senaste generationens säkerhetslösningar med förmågan att detektera incidenter och införa processer för förvaltning.

Test – Validering av implementerade lösningar och processer för att säkerställa så att de möter organisationsens behov, både från ett affärs- och säkerhetsperspektiv.

Relaterat material

För mer information, vänligen läs vår Technical Consulting Data Sheet.