Våra tekniska IT-säkerhetstjänster erbjuder skräddarsydd expertis för våra klienters säkerhetslösningar inom infrastruktur, Endpoints och skydd av informationstillgångar.

Våra certifierade experter använder välbeprövad metodik för att implementera stöd för regelefterlevnad och för att maximera nyttan av säkerhetslösningar för nätverk, plattformar och applikationer.
 
Design – Tillsammans med kunden planera, designa och utveckla lösningar som möter organisationens krav på säkerhet.

Implementera – Driftsätta och trimma in senaste generationens säkerhetslösningar med förmågan att detektera incidenter och införa processer för förvaltning.

Test – Validering av implementerade lösningar och processer för att säkerställa så att de möter organisationsens behov, både från ett affärs- och säkerhetsperspektiv.


Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer