Det blir allt viktigare att skydda företagsapplikationer mot attacker, eftersom attacker sker allt oftare och är mer sofistikerade. Applikationer som är kritiska för verksamheten är alltid i riskzonen och kräver mer omfattande stöd.

Idag är företagsapplikationers säkerhet en affärskritisk prioritet men de flesta applikationer utformas inte med säkerhet i åtanke, vilket ofta gör dem till ett mål för attacker.

Våra konsulter levererar strategisk säkerhetsdesign, arkitektur och råd om program för kritiska företagsapplikationer som SAP, Oracle och Microsoft ERP-system.

Du är här

 

3.1.x Strategic Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Arkitekturtjänster

Säkerhetsarkitekturer utvecklas hela tiden och det är ofta svårt att identifiera avvikelserna i företagets säkerhetsinfrastruktur. En utmaning för många organisationer är att ändpunkter och nätverk är komplexa och saknar rätt integrationsnivå.

Läs mer
Transformationstjänster

Våra transformationstjänster anpassar säkerhetsramverket och inför kontroller som stöder nya molninitiativ och SaaS-applikationer samt mobila och sociala initiativ.

Läs mer
Rådgivningstjänster

Vi erbjuder rådgivningstjänster då våra konsulter hjälper organisationer att skapa en strategi, forma säkerhetskulturen och kommunicera med företagsledning och styrelse.

Läs mer
Riskbedömning

Det sägs att kunskap är makt. Våra riskbedömningar ger detaljerade insikter om er aktuella riskexponering med utgångspunkt från bästa branschpraxis globalt. Med hjälp av dessa insikter samarbetar vi med er för att prioritera aktiviteter så att ni kan fatta väl underbyggda beslut kring risk och formulera inverkan och värdet av era investeringar på alla nivåer inom verksamheten.

Läs mer