De bästa policyer och tekniska kontroller kan omintetgöras av en medarbetares slarv eller oinformerade handlingar. Ansvaret för säkerheten vilar inte bara på IT-avdelningen, personalavdelningen eller fastighetsförvaltningen. Heltäckande och effektiv informationssäkerhet kräver engagemang från alla i organisationen.

Vi hjälper till att utveckla ett omfattande program om säkerhetsmedvetenhet för att utbilda delar av eller hela organisationen.

Vår utbildning erbjuder:

  • förbättrad intern säkerhetsmedvetenhet med hjälp av en rad tekniker
  • seminarier, litteratur och internetbaserade utbildningsapplikationer
  • ett brett spektrum av utbildningsämnen
  • flexibel leverans, klass-storlek och format som passar ert företag
  • flerspråkiga program för multinationella företag

 

Du är här

 

3.1.x Strategic Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Arkitekturtjänster

Säkerhetsarkitekturer utvecklas hela tiden och det är ofta svårt att identifiera avvikelserna i företagets säkerhetsinfrastruktur. En utmaning för många organisationer är att ändpunkter och nätverk är komplexa och saknar rätt integrationsnivå.

Läs mer
Transformationstjänster

Våra transformationstjänster anpassar säkerhetsramverket och inför kontroller som stöder nya molninitiativ och SaaS-applikationer samt mobila och sociala initiativ.

Läs mer
Rådgivningstjänster

Vi erbjuder rådgivningstjänster då våra konsulter hjälper organisationer att skapa en strategi, forma säkerhetskulturen och kommunicera med företagsledning och styrelse.

Läs mer
Riskbedömning

Det sägs att kunskap är makt. Våra riskbedömningar ger detaljerade insikter om er aktuella riskexponering med utgångspunkt från bästa branschpraxis globalt. Med hjälp av dessa insikter samarbetar vi med er för att prioritera aktiviteter så att ni kan fatta väl underbyggda beslut kring risk och formulera inverkan och värdet av era investeringar på alla nivåer inom verksamheten.

Läs mer