De bästa policyer och tekniska kontroller kan omintetgöras av en medarbetares slarv eller oinformerade handlingar. Ansvaret för säkerheten vilar inte bara på IT-avdelningen, personalavdelningen eller fastighetsförvaltningen. Heltäckande och effektiv informationssäkerhet kräver engagemang från alla i organisationen.

Vi hjälper till att utveckla ett omfattande program om säkerhetsmedvetenhet för att utbilda delar av eller hela organisationen.

Vår utbildning erbjuder:

  • förbättrad intern säkerhetsmedvetenhet med hjälp av en rad tekniker
  • seminarier, litteratur och internetbaserade utbildningsapplikationer
  • ett brett spektrum av utbildningsämnen
  • flexibel leverans, klass-storlek och format som passar ert företag
  • flerspråkiga program för multinationella företag

 

Du är här

 

3.1.x Strategic Consulting pillar image