Det kan vara ensamt på toppen. Många av våra kunder får både kort- och långsiktigt värde av vår rådgivning och vårt stöd till informationssäkerhetschefer. Våra konsulter vet hur det är att leda en säkerhetsavdelning, hur man får med sig styrelsen och hur man hanterar strategiska eller taktiska program för kontinuerlig hantering av risk och regelefterlevnad.

Du är här

 

3.1.x Strategic Consulting pillar image