Vi vill att våra kunder ska få maximalt värde av sina teknologi-investeringar. Detta innebär att vi arbetar tillsammans med er hela vägen för att säkerställa att nya lösningar är korrekt konfigurerade i enlighet med verksamhetens mål, efterlevnadskrav och bästa praxis i branschen. Men att få investeringarna att ge mer innebär även att vi försöker hitta sätt att minska komplexiteten och kostnaden av den befintliga infrastrukturen. Vi samarbetar med våra kunder och använder vår erfarenhet och våra beprövade processer för att optimera befintliga system och rationalisera teknologin.

Du är här

 

3.1.x Strategic Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Arkitekturtjänster

Säkerhetsarkitekturer utvecklas hela tiden och det är ofta svårt att identifiera avvikelserna i företagets säkerhetsinfrastruktur. En utmaning för många organisationer är att ändpunkter och nätverk är komplexa och saknar rätt integrationsnivå.

Läs mer
Transformationstjänster

Våra transformationstjänster anpassar säkerhetsramverket och inför kontroller som stöder nya molninitiativ och SaaS-applikationer samt mobila och sociala initiativ.

Läs mer
Rådgivningstjänster

Vi erbjuder rådgivningstjänster då våra konsulter hjälper organisationer att skapa en strategi, forma säkerhetskulturen och kommunicera med företagsledning och styrelse.

Läs mer
Riskbedömning

Det sägs att kunskap är makt. Våra riskbedömningar ger detaljerade insikter om er aktuella riskexponering med utgångspunkt från bästa branschpraxis globalt. Med hjälp av dessa insikter samarbetar vi med er för att prioritera aktiviteter så att ni kan fatta väl underbyggda beslut kring risk och formulera inverkan och värdet av era investeringar på alla nivåer inom verksamheten.

Läs mer