Säkerhetsarkitekturer utvecklas hela tiden och det är ofta svårt att identifiera avvikelserna i företagets säkerhetsinfrastruktur. En utmaning för många organisationer är att ändpunkter och nätverk är komplexa och saknar rätt integrationsnivå.

Vi hjälper er identifiera dessa avvikelser, hitta områden som kan utvecklas och hjälper er förstå vilka förbättringar som har störst inverkan. Våra konsulter har omfattande kunskaper som hjälper er att skapa ett robust säkerhetsramverk. Våra tjänster inkluderar:

  • Utvärdering och design av arkitektur – vi utvärderar er befintliga arkitektur, tillgångar, applikationer, processer och infrastruktur och prioriterar ett antal rekommendationer som ligger i linje med era mål för risk, regelefterlevnad och kommersiella mål
  • Val av teknik och kontroller – vi arbetar tillsammans med er för att optimera era befintliga system, minska komplexiteten i nuvarande infrastruktur och rationalisera tekniken

     

Du är här

 

3.1.x Strategic Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Arkitekturtjänster

Säkerhetsarkitekturer utvecklas hela tiden och det är ofta svårt att identifiera avvikelserna i företagets säkerhetsinfrastruktur. En utmaning för många organisationer är att ändpunkter och nätverk är komplexa och saknar rätt integrationsnivå.

Läs mer
Transformationstjänster

Våra transformationstjänster anpassar säkerhetsramverket och inför kontroller som stöder nya molninitiativ och SaaS-applikationer samt mobila och sociala initiativ.

Läs mer
Rådgivningstjänster

Vi erbjuder rådgivningstjänster då våra konsulter hjälper organisationer att skapa en strategi, forma säkerhetskulturen och kommunicera med företagsledning och styrelse.

Läs mer
Riskbedömning

Det sägs att kunskap är makt. Våra riskbedömningar ger detaljerade insikter om er aktuella riskexponering med utgångspunkt från bästa branschpraxis globalt. Med hjälp av dessa insikter samarbetar vi med er för att prioritera aktiviteter så att ni kan fatta väl underbyggda beslut kring risk och formulera inverkan och värdet av era investeringar på alla nivåer inom verksamheten.

Läs mer