Säkerhetsarkitekturer utvecklas hela tiden och det är ofta svårt att identifiera avvikelserna i företagets säkerhetsinfrastruktur. En utmaning för många organisationer är att ändpunkter och nätverk är komplexa och saknar rätt integrationsnivå.

Vi hjälper er identifiera dessa avvikelser, hitta områden som kan utvecklas och hjälper er förstå vilka förbättringar som har störst inverkan. Våra konsulter har omfattande kunskaper som hjälper er att skapa ett robust säkerhetsramverk. Våra tjänster inkluderar:

  • Utvärdering och design av arkitektur – vi utvärderar er befintliga arkitektur, tillgångar, applikationer, processer och infrastruktur och prioriterar ett antal rekommendationer som ligger i linje med era mål för risk, regelefterlevnad och kommersiella mål
  • Val av teknik och kontroller – vi arbetar tillsammans med er för att optimera era befintliga system, minska komplexiteten i nuvarande infrastruktur och rationalisera tekniken

     

Du är här

 

3.1.x Strategic Consulting pillar image