NTTs strategiska konsulter består av erfarna och seniora experter, kvalificerade för att hantera risker och strategier inom IT-säkerhet. Tack vare bred kunskap om våra kunders behov, djup förståelse för marknad och affär samt beprövade ramverk, skapar vi förutsättningar för rätt hantering av våra kunders IT-säkerhet.

Våra konsulter på CSO-nivå förstår komplexiteten i att skapa en säkerhetsstrategi som tillåter att organisationer kan uppnå sina affärsmål och samtidigt etablera en balanserad risknivå.
 
Våra rådgivare arbetar för att definiera en säkerhetsarkitektur som möjliggör den förändring som krävs för att realisera verksamhetens digitalisering. 

Bedöma – Identifiera organisatoriska risker och förbättringsmöjligheter för att utveckla en prioriterad IT-säkerhetsstrategi.

Vägleda – Rådgivning till CSO:s i att fastställa strategi, organisation samt kommunikation med ledning och styrelse för att uppnå målbilden.

Design – Definiera en holistisk säkerhetsarkitektur med stöttande processer för hantering av risk, respons och resurser.

Ytterligare material

Kika gärna på Strategic Consulting Data Sheet för mer information om strategiska konsulter.