NTT Securitys strategiska konsulter består av erfarna och seniora experter, kvalificerade för att hantera risker och strategier inom IT-säkerhet. Tack vare bred kunskap om våra kunders behov, djup förståelse för marknad och affär samt beprövade ramverk, skapar vi förutsättningar för rätt hantering av våra kunders IT-säkerhet.

Våra konsulter på CSO-nivå förstår komplexiteten i att skapa en säkerhetsstrategi som tillåter att organisationer kan uppnå sina affärsmål och samtidigt etablera en balanserad risknivå.
 
Våra rådgivare arbetar för att definiera en säkerhetsarkitektur som möjliggör den förändring som krävs för att realisera verksamhetens digitalisering. 

Bedöma – Identifiera organisatoriska risker och förbättringsmöjligheter för att utveckla en prioriterad IT-säkerhetsstrategi.

Vägleda – Rådgivning till CSO:s i att fastställa strategi, organisation samt kommunikation med ledning och styrelse för att uppnå målbilden.

Design – Definiera en holistisk säkerhetsarkitektur med stöttande processer för hantering av risk, respons och resurser.

 


Tjänstekategorier

Arkitekturtjänster

Säkerhetsarkitekturer utvecklas hela tiden och det är ofta svårt att identifiera avvikelserna i företagets säkerhetsinfrastruktur. En utmaning för många organisationer är att ändpunkter och nätverk är komplexa och saknar rätt integrationsnivå.

Läs mer
Transformationstjänster

Våra transformationstjänster anpassar säkerhetsramverket och inför kontroller som stöder nya molninitiativ och SaaS-applikationer samt mobila och sociala initiativ.

Läs mer
Rådgivningstjänster

Vi erbjuder rådgivningstjänster då våra konsulter hjälper organisationer att skapa en strategi, forma säkerhetskulturen och kommunicera med företagsledning och styrelse.

Läs mer
Riskbedömning

Det sägs att kunskap är makt. Våra riskbedömningar ger detaljerade insikter om er aktuella riskexponering med utgångspunkt från bästa branschpraxis globalt. Med hjälp av dessa insikter samarbetar vi med er för att prioritera aktiviteter så att ni kan fatta väl underbyggda beslut kring risk och formulera inverkan och värdet av era investeringar på alla nivåer inom verksamheten.

Läs mer