Tre av tio använder färre än tre lösenord på internet

den 9 februari 2018

De flesta svenskar nätshoppar, använder banktjänster på internet och är anslutna till olika sociala nätverk – tjänster som kräver lösenord. Ändå uppger tre av tio att de har färre än tre lösenord till alla sina olika tjänster på internet, enligt en ny Sifo-undersökning. Det innebär stora säkerhetsrisker, enligt Henrik Davidsson på IT-säkerhetsföretaget NTT Security.

Enligt IIS (Internetstiftelsen i Sverige) rapport ”Svenskarna och internet 2017” använder fyra av fem (81 %) sociala nätverk (Facebook, Instagram med flera) och över hälften (56 %) gör det dagligen. Under 2017 var det över 95 procent som använde internetbank och 93 procent som betalade räkningar via internet. Nästan alla internetanvändare mellan 26 och 55 år har köpt saker via internet.

Trots att de flesta använder ett antal olika tjänster på nätet som kräver inloggning anger 30 procent att de har tre eller färre olika lösenord på Internet. 2 procent uppger att de bara har ett lösenord, 9 procent har två lösenord, 19 procent har tre lösenord, 14 procent fyra lösenord, 9 procent har fem lösenord och 39 procent uppger att de har fler än fem lösenord. 9 procent svarade vet ej.

- Flera tänker nog att det kan vara svårt att komma ihåg alla lösenord till sina internettjänster och återanvänder samma lösenord, både privat och i arbetslivet. Det är oroväckande att många användare vågar ta den risken att göra det lättare för hackare att komma åt känslig information. Det är viktigt att använda så många olika säkra lösenord som möjligt för att sprida risken, kommenterar Henrik Davidsson, försäljningschef på NTT Security i Norden.

I dag bearbetas, lagras och kommuniceras större mängder information än någonsin tidigare i samhället. För den enskilde betyder det att arbete och privatliv suddas ut, exempelvis användandet av olika molntjänster, och där stora informationsmängder hanteras varje dag, en del känsligare än annat. Antalet identitetsintrång har ökat lavinartat. Enligt Nationellt Bedrägericentrum anmäldes det högsta antalet identitetsintrång någonsin, 33 349 anmälningar under det sista kvartalet 2017.

- Om du som användare har få lösenord ökar det risken att hackare kan komma åt all information om dig och dina surfvanor och samtidigt komma åt dina sociala kanaler. Hela din identitet kan bli kapad där förövaren kan använda dina personliga uppgifter för att föra över pengar eller handla på nätet, vilket är förödande, kommenterar Henrik Davidsson.      

Sifo-undersökningen visar vidare att kvinnor har färre lösenord än männen. 33 % av kvinnorna har tre eller färre lösenord medan männen svarar 26 %. 45 % av männen svarar att de har fler än fem lösenord och bland kvinnorna är det 33 %.

Hur ska du öka säkerheten kring lösenord?

  1. Ha så många olika säkra lösenord som möjligt – framförallt där det finns känslig information
  2. Skriv inte upp dina lösenord – memorera dem
  3. Använd inte online-baserade lösenordsgeneratorer
  4. Undvik generiska ord eller fraser
  5. Använd långa lösenord –  helst minst tolv tecken
  6. Om det inte är möjligt att ha ett långt lösenord - kombinera stora och små bokstäver, siffror och specialtecken
  7. Gå en utbildning om Internetsäkerhet
Källa: NTT Security

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 2–5 november 2017. Totalt intervjuades 1077 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Davidsson, försäljningschef NTT Security  
[email protected]      
Telefon: +46 709 150 738

Joakim Goding, Spotlight PR
[email protected]
Telefon: + 46 707 141 545

Om NTT Security
NTT Security är NTT Groups specialiserade säkerhetsföretag och kompetenscentrum inom säkerhet för NTT Group. NTT Security levererar säkra och motståndskraftiga lösningar för att möjliggöra våra kunders behov av digital transformation. NTT Security har tio Security Operations Centres, sju forsknings- och utvecklingscenter, över 1 500 säkerhetsexperter och hanterar hundratusentals säkerhetsincidenter årligen på sex kontinenter.

NTT Security i Norden kombinerar lokala resurser med global leveranskapacitet och säkerställer att resurser används effektivt genom att leverera rätt mix av konsulttjänster, managerade tjänster och teknologilösningar. NTT Security ingår i NTT Group (Nippon Telegraph och Telephone Corporation), ett av världens största företag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Besök nttsecurity.com om du vill veta mer om NTT Security eller www.ntt.co.jp/index_e.html för mer information om NTT Group.

För säljrelaterade frågor, besök www.nttsecurity.com/sv-se eller prata med din kontakt på NTT Security för mer information.