Svenskarna använder färre lösenord på nätet

den 11 februari 2019

Svenskarna använder i dag färre lösenord på nätet jämfört med ett år sedan. Endast 39 procent använder fem lösenord eller fler online jämfört 50 procent i fjol. Det visar en ny Sifo-undersökning från säkerhetsbolaget NTT Security. Det är en oroande trend som kan innebära stora säkerhetsrisker, menar Fredrik Olsson, Nordenchef på NTT Security.

Enligt rapporten Svenskarna och internet 2018 använder 83 procent i dag sociala medier och den dagliga användningen har ökat från 56 procent till 63 procent i år. Dessutom nätshoppar hela 92 procent. Trots detta använder svenskarna i dag färre antal lösenord kopplat till sociala medier och onlinebutiker, enligt en ny Sifo-undersökning som säkerhetsbolaget NTT Security låtit genomföra.

Undersökningen visar att tre av tio (32 procent) använder tre lösenord eller färre som är kopplade till olika webbshoppar och sociala kanaler. 13 procent använder max två lösenord. 13 procent uppger att de inte vet och fem procent använder inga lösenord alls.

– Detta är en trend i helt fel riktning. De som använder få och enkla lösenord, eller återanvänder lösenord på flera ställen, blir lättare måltavlor för hackarna. Risken är att hela din digitala identitet kapas. Om det sker kan hackarna fritt använda dina personliga uppgifter för att handla online eller föra över pengar, säger Fredrik Olsson, Nordenchef på NTT Security.

Bland de i åldrarna 35–55 år använder 43 procent fler än fem lösenord online jämfört med endast 28 procent bland de i åldrarna 56–79 år. Bland de yngre i åldrarna 16–34 år ligger siffran på 31 procent. 36 procent av männen mot 32 procent av kvinnorna använder fler än fem lösenord.

Enligt samma undersökning har 10 procent blivit utsatta för skimming, det vill säga att någon olovligt använt sig av personens kreditkortsuppgifter.

Så kan du öka säkerheten på nätet:

  1. Använd inte samma lösenord för olika tjänster, framförallt inte för e-postkonton som används för att återställa lösenord för de tjänster du använder.
  2. Använd dig av lösenord som hela meningar med minst 14 tecken och som är lätta att komma ihåg. Längden är viktigare än exempelvis användning av siffror, specialtecken och små eller stora bokstäver.
  3. Om du har många lösenord att memorera, använd då lösenordshanterare som är effektiva och lätta att använda.
  4. Titta om företaget eller sidan du har konto hos har multifaktorautentisering för att säkra sina tjänster, det driver upp säkerheten markant.

Källa: NTT Security 

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 17-21 november 2018.

Totalt intervjuades 1134 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Om NTT Security
NTT Security är NTT Groups specialiserade säkerhetsföretag och kompetenscentrum inom säkerhet för NTT Group. NTT Security levererar säkra och motståndskraftiga lösningar för att möjliggöra våra kunders behov av digital transformation. NTT Security har tio Security Operations Centres, sju forsknings- och utvecklingscenter, över 1 500 säkerhetsexperter och hanterar hundratusentals säkerhetsincidenter årligen på sex kontinenter.

NTT Security i Norden kombinerar lokala resurser med global leveranskapacitet och säkerställer att resurser används effektivt genom att leverera rätt mix av konsulttjänster, managerade tjänster och teknologilösningar. NTT Security ingår i NTT Group (Nippon Telegraph och Telephone Corporation), ett av världens största företag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). 

Besök nttsecurity.com om du vill veta mer eller www.ntt.co.jp/index_e.html för mer information om NTT Group. För säljrelaterade frågor, besök www.nttsecurity.com/sv-se eller prata med din kontakt på NTT Security för mer information.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann Hennerfors, marknadsdirektör NTT Security
[email protected]
Telefon + 46 709 150 728

Joakim Goding, Spotlight PR
[email protected]
Telefon: + 46 707 141 545