Svenska företag räds cyberattacker mer än finanskris

den 26 juni 2019

Nästan fyra av tio svenska beslutsfattare anser att det är större risk att organisationen drabbas av en cyberattack än en finanskris, inom de närmaste tolv månaderna. Trots det lägger företagen bara drygt var tionde krona av it-budgeten på cybersäkerhet. Det visar it-säkerhetsföretaget NTT Securitys nya Risk:Value Report för 2019.

Årets Risk:Value Report från NTT Security omfattar närmare 2 300 respondenter i 20 länder, varav 100 svenska beslutsfattare. Enligt den uppger hela 38 procent av de svenska respondenterna att cyberattacker riktade mot organisationen är det största hotet de kommande tolv månaderna. Näst största hotet (37%) är om det sker en cyberattack mot kritisk infrastruktur, såsom energi, transport eller telekom. En ekonomisk eller finansiell kris placerar sig först på en tredje plats över vad svenska beslutsfattare upplever som ett stort hot (36%).

– Många företag är fortfarande inte rustade och beredda på att hantera en cyberattack. När de väl genomför sin digitala resa uppstår också nya svagheter som cyberkriminella snabbt lär sig utnyttja. Om inte cybersäkerheten sätts högst upp på agendan kommer tyvärr säkerhetsincidenter fortsätta att skapa nya löpsedlar, säger Björn Lantto, säkerhetsexpert på NTT Security.

I rapporten framkommer det också att svenska företag endast lägger 13 procent i snitt av it-budgeten på cybersäkerhet, vilket är samma siffra som i fjol. En något mer positiv bild är att 61 procent av de svenska beslutsfattarna har angett att de har en formell säkerhetspolicy på plats. Det är en uppgång från 46 procent från 2018. Cirka 61 procent anger även att de har en beredskapsplan för incidenthantering, alltså om företaget råkar ut för ett säkerhetsintrång. Även det en uppgång från 2018 där siffran var 37 procent.

– Det är på allvar nu att företagen får interna säkerhetspolicyer och incidenthanteringsplaner på plats. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp för de affärskritiska system och data som företaget måste skydda, strategier för hur företaget ska klara en attack och att utbilda alla anställda om risker och it-säkerhet, säger Björn Lantto.

Rapporten kan du ladda ner här: https://www.nttsecurity.com/sv-se/risk-value-report-2019

Vilka är de största hoten mot svenska företag kommande tolv månader?

  1. Cyberattacker mot organisationen (38 %)
  2. Cyberattacker riktade mot kritisk infrastruktur (37 %)
  3. Ekonomisk eller finansiell kris (36 %)
  4. Terrorism eller krig (33 %)
  5. Negativa konsekvenser av tekniska framsteg (32 %)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Ann Hennerfors
Marknadsdirektör Norden, NTT Security
[email protected]
Telefon: +46 (0) 709 150 728

Joakim Goding, Spotlight PR
[email protected]
Telefon: + 46 707 141 545


Om NTT Security

NTT Security är NTT Groups specialiserade säkerhetsföretag och kompetenscentrum inom säkerhet för NTT Group. NTT Security levererar säkra och motståndskraftiga lösningar för att möjliggöra våra kunders behov av digital transformation. NTT Security har tio Security Operations Centres, sju forsknings- och utvecklingscenter, över 1 500 säkerhetsexperter och hanterar hundratusentals säkerhetsincidenter årligen på sex kontinenter.

NTT Security i Norden kombinerar lokala resurser med global leveranskapacitet och säkerställer att resurser används effektivt genom att leverera rätt mix av konsulttjänster, managerade tjänster och teknologilösningar. NTT Security ingår i NTT Group (Nippon Telegraph och Telephone Corporation), ett av världens största företag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Besök nttsecurity.com om du vill veta mer om NTT Security eller www.ntt.co.jp/index_e.html för mer information om NTT Group.

För säljrelaterade frågor, besök www.nttsecurity.com/sv-se  eller prata med din kontakt på NTT Security för mer information.


Om Undersökningen

Undersökningen i Risk:Value Report 2019 genomfördes i februari 2019 av JGSAW Research på uppdrag av NTT Security. 2256 beslutsfattare (ej inom IT) tillfrågades i USA, Chile, Indien, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Benelux, Sverige, Norge, Hong Kong, Singapore, Brasilien och Australien. Huvudsakligen var det organisationer och företag med fler än 500 anställda och som har valts ut från en rad olika branscher. 100 svenska respondenter är inkluderat i undersökningen.