Så mycket kostar ett dataintrång på företag

den 26 juni 2018

Det kostar i snitt 10 miljoner kronor och tar i snitt 47 dagar att återhämta sig fullt ut efter ett säkerhetsintrång för svenska företag. Det visar NTT Securitys nya Risk:Value Report för 2018.

Årets Risk:Value Report från NTT Security omfattar totalt 1 800 respondenter i tolv länder, varav 100 svenska beslutsfattare (ej inom IT). Enligt rapporten kostar det i snitt 10 miljoner kronor (1,06 miljoner dollar) för svenska företag att återhämta sig efter ett intrång, vilket kan jämföras med förra årets siffror på 7 miljoner kronor (847 616 dollar). Den beräknade tiden det tar att bli helt återställd efter en attack har gått ner från 66 dagar (Risk:Value 2017) till 47 dagar. Det globala snittet ligger på 57 dagar.

– Attackerna blir mer avancerade och riktade mot specifika delar i organisationen. Företagen måste sätta säkerhetsfrågan högt upp på agendan, annars kan det bli en kostsam historia, inte bara finansiellt, utan även att varumärket skadas. När GDPR nu är infört är det än mer viktigare att arbeta med säkerhetsfrågorna, säger Henrik Davidsson, försäljningschef på NTT Security.

Sverige är ett av de mest attackerade länderna men samtidigt det land där minst företag har en incidentplan på plats (37 procent), enligt undersökningen. Av de företag som har en plan på plats är det endast 39 procent som vet vad den innehåller.

– Det är skrämmande siffror där många företag saknar rutiner och policyer  vilket innebär att många svenska företag inte kommer vara beredda när en attack väl sker, säger Henrik Davidsson.

Risk:Value Report 2018 kan du ladda ner på: www.nttsecurity.com/sv-se/risk-value-2018


För mer information, vänligen kontakta:
Ann Hennerfors, marknadsdirektör NTT Security
[email protected]
Telefon + 46 709 150 728 

Joakim Goding, Spotlight PR
[email protected]   
Telefon: + 46 707 141 545


Om undersökningen
Undersökningen i Risk:Value Report 2018 genomfördes i februari och mars 2018 av Vanson Bourne på uppdrag av NTT Security. 1800 beslutsfattare (ej inom IT) tillfrågades i USA, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Benelux, Sverige, Norge, Hong Kong, Singapore och Australien. Huvudsakligen var det organisationer och företag med fler än 500 anställda och som har valts ut från en rad olika branscher. 100 svenska respondenter är inkluderat i undersökningen.

Om Vanson Bourne
Vanson Bourne är en oberoende specialist på marknadsundersökningar inom teknologisektorn, kända för att göra robusta, trovärdiga och forskningsbaserade analyser som grundar sig på strikta forskningsprinciper. De har en förmåga att finna de ledande beslutsfattarnas åsikter inom tekniska affärsfunktioner, inom alla affärsområden och på större marknader. För mer information besök www.vansonbourne.com

Om NTT Security
NTT Security är NTT Groups specialiserade säkerhetsföretag och kompetenscentrum inom säkerhet för NTT Group. NTT Security levererar säkra och motståndskraftiga lösningar för att möjliggöra våra kunders behov av digital transformation. NTT Security har tio Security Operations Centres, sju forsknings- och utvecklingscenter, över 1 500 säkerhetsexperter och hanterar hundratusentals säkerhetsincidenter årligen på sex kontinenter.

NTT Security i Norden kombinerar lokala resurser med global leveranskapacitet och säkerställer att resurser används effektivt genom att leverera rätt mix av konsulttjänster, managerade tjänster och teknologilösningar. NTT Security ingår i NTT Group (Nippon Telegraph och Telephone Corporation), ett av världens största företag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Besök nttsecurity.com om du vill veta mer om NTT Security eller www.ntt.co.jp/index_e.html för mer information om NTT Group.

För säljrelaterade frågor, besök www.nttsecurity.com/sv-se eller prata med din kontakt på NTT Security för mer information.