NTT Security skapar nytt pris för kvinnor inom cybersäkerhet

den 20 juni 2019

För att inspirera och lyfta fram framgångsrika kvinnor i branschen har it-säkerhetsföretaget NTT Security instiftat Women in Cybersecurity Awards tillsammans med Global Digital Women (GDW). Priserna delas ut i höst och från och med nu kan man börja nominera sina kandidater.

Europeiska Women in Cybersecurity Awards består av två priser. Det ena, Newcomer, delas ut till en kvinna som arbetat med cybersäkerhet i högst ett år medan det andra, Professional, delas ut till en kvinna som arbetat minst fem år i branschen. Priserna går till kvinnor som arbetar i Europa och delas ut under två event: Information Security World i Wien den 17 september och 15 oktober i London.

Genom att lansera Women in Cybersecurity Awards hoppas NTT Security kunna locka fler kvinnor till it-säkerhetsbranschen och förbättra könsbalansen i det egna bolaget.

– Så länge någon kan minnas har vår bransch lidit av stora obalanser när det gäller könsfördelningen. När vi sätter det i ett sammanhang av bristen på kvalificerad arbetskraft inom cybersäkerhet, börjar vi helt klart närma oss en krisnivå, säger NTT Securitys Nordenchef Fredrik Olsson.

Redan nu är det möjligt att nominera antingen sig själv eller någon annan kvinna i branschen. Nomineringsperioden sträcker sig till den 16 augusti i DACH-regionen och till den 13 september i Norra Europa där Sverige ingår.

– Genom Women in Cybersecurity Awards har vi gjort det till vår uppgift att ge talangfulla kvinnor i branschen den synlighet de förtjänar. Vi vill också uppmuntra fler kvinnor att skapa sig ett namn inom cybersäkerhet, säger Fredrik Olsson.

För att läsa mer om Women in Cybersecurity Awards och hur du nominerar, besök: https://women-in-cybersecurity-awards.com


För mer information, vänligen kontakta:

Ann Hennerfors
Marknadsdirektör Norden, NTT Security
[email protected]
Telefon: +46 (0) 709 150 728

Joakim Goding, Spotlight PR
[email protected] 
Telefon: + 46 707 141 545

Om NTT Security

NTT Security är NTT Groups specialiserade säkerhetsföretag och kompetenscentrum inom säkerhet för NTT Group. NTT Security levererar säkra och motståndskraftiga lösningar för att möjliggöra våra kunders behov av digital transformation. NTT Security har tio Security Operations Centres, sju forsknings- och utvecklingscenter, över 1 500 säkerhetsexperter och hanterar hundratusentals säkerhetsincidenter årligen på sex kontinenter.

NTT Security i Norden kombinerar lokala resurser med global leveranskapacitet och säkerställer att resurser används effektivt genom att leverera rätt mix av konsulttjänster, managerade tjänster och teknologilösningar. NTT Security ingår i NTT Group (Nippon Telegraph och Telephone Corporation), ett av världens största företag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Besök nttsecurity.com om du vill veta mer om NTT Security eller www.ntt.co.jp/index_e.html för mer information om NTT Group.

För säljrelaterade frågor, besök www.nttsecurity.com/sv-se eller prata med din kontakt på NTT Security för mer information.


Om Global Digital Women

Global Digital Women (GDW) är ett internationellt nätverk av kvinnliga digitala pionjärer, som i dag består av mer än 30 000 kvinnor i Europa. Målet är att nätverka, synliggöra och lyfta upp inspirerande digitala personer i vår tid. Med GDW erbjuder vi #femaledigitalheroes från företag, politik, föreningar och organisationer en platform och utrymme att dela med sig av idéer och öka synligheten av deras karriärval. Läs mer här: https://global-digital-women.com/en.