NTT Security lanserar säkerhetstjänster för industriella styrsystem

den 20 september 2017

Cyber-försvar för kritisk infrastruktur, bland annat fabriker, anläggningar, försörjningssystem och sjukhus

NTT Security Corporation (huvudkontor: Chiyoda-Ku, Tokyo; CEO: Jun Sawada), det specialiserade säkerhetsföretaget inom NTT Group, lanserar “IT/OT-integrerade säkerhetstjänster”. De nya tjänsterna kommer att lanseras på den globala marknaden genom företag som ingår i NTT Group, nämligen Dimension Data, NTT Communications och NTT DATA. De kommer att ingå i ett erbjudande med integrerade tjänster som möjliggör en framgångsrik digital omvandling för företagets kunder.

Företag arbetar alltmer med att sammanlänkaav IT och OT (IT-system för processtyrning). OT-system strömlinjeformar företagsverksamheter när de ansluts till internet. Detta sker genom en avancerad hantering av leveranskedjan, realisering av masskundanpassning och en förbättrad kundupplevelse. De införskaffar även ny information och underrättelser genom tillämpning av IoT (sakernas internet) och Big Data-analys. Som ett resultat av detta exponerar IT/OT-konvergens allting, inklusive kritisk infrastruktur (som elektricitet, gas, vatten) och industriella styrsystem (som fabriker, transport och logistik), mot traditionella och OT-hot. Samtidigt ökar även antalet cyberattacker och cyberhot mot denna typ av infrastrukturer. Detta omfattar allt från utpressningstrojaner som WannaCry1 till attacker med cybervapen som Stuxnet2 och CrashOverride3.

Jun Sawada, CEO för NTT Security säger: “I denna IoT-tidsålder kan problem med cybersäkerhet ha en enorm inverkan och förorsaka stor skada på företag och samhälle. Utöver konventionella cybersäkerhetsåtgärder till skydd för informationstillgångar måste därför OT-säkerhetsåtgärder med metoder som skyddar kritiska tillgångar och verksamhetens kontinuitet anses utgöra en del avett kontinuerligt förfaringssätt beträffande cybersäkerhet och riskhantering.”

NTT Security har gedigna kunskaper om globala hot och avancerade analyser av cyberhot tack vare sin globala verksamhet och erbjuder nu “IT/OT-integrerade säkerhetstjänster” som bygger på detta.

“IT/OT-integrerade säkerhetstjänster” levereras via en kombination av konsulttjänster (CS) och hanterade säkerhetstjänster (MSS). Konsulttjänster (CS) visualiserar komponenter och potentiella risker hos ett industriellt styrsystem och tillhandahåller effektiva och ändamålsenliga säkerhetsåtgärder. Hanterade säkerhetstjänster (MSS) ger ett proaktivt försvar för industriella styrsystem genom att löpande övervaka, detektera och blockera cyberattacker.

IT/OT-integrerad säkerhetstjänst från NTT Security

Jun Sawada fortsätter: “Som expertiscentrum har NTT Security förbundit sig att göra fortsatta investeringar i skapandet av innovativa säkerhetstjänster och att ytterligare förbättra “IT/OT-integrerade säkerhetstjänster”, samtidigt som man slipar på kunskaperna vad gäller globala hot och avancerad analys i samarbete med NTT R&D och via allianser med tekniska samarbetspartners. Dessutom kommer NTT Security att stödja innovationssamarbetet med NTT Groups kunder för att leverera vertikala specifika avancerade säkerhetslösningar.”

Läs mer om nyheten här >

Mer information:

1 WannaCry
Utpressningstrojanen WannaCry är ett maskliknande sabotageprogram som sprids genom att utnyttja ETERNALBLUE-exploiten som läckts från NSA. Den skadliga koden krypterar filer, släpper av och kör ett avkrypteringsverktyg som visar ett utpressningsmeddelande på antingen 300 USD eller 600 USD som betalas med Bitcoin och använder Tor för C2-kanaler. I maj 2017 blev den mycket utbredd.

2 Stuxnet
Sabotageprogram som kör riktade attacker och skapades i Iran år 2010. Det är känt för att ha stoppat styrsystemet i iranska kärnverk. Det sägs att koden utvecklades av sofistikerad och komplicerad teknik som infekterar via ett nätverk eller ett USB-minne och utnyttjar flera olika sårbarheter i OS.

3 CrashOverride

Sabotageprogram som kör riktade attacker och användes i en attack mot ukrainska kraftöverföringsverk år 2016. Hundratusentals hushåll drabbades av strömavbrott.

Om NTT Security
NTT Security är ett specialiserat säkerhetsföretag som ingår i NTT Group. Med inbyggd säkerhet gör vi det möjligt för koncernföretag (Dimension Data, NTT Communications och NTT DATA) att leverera motståndskraftiga affärslösningar för kunders digitala omvandlingsbehov. NTT Security har tiosäkerhetscentraler (SOC), sju FoU-centra, över 1 500 säkerhetsexperter och hanterar varje år tusentals säkerhetsincidenter över hela världen.

NTT Security säkerställer att resurser används effektivt genom att leverera rätt blandning av konsult- och hanterade tjänster för företag som ingår i NTT Group – samtidigt som man får ut det mesta av lokala resurser och drar nytta av den globala kapaciteten. NTT Security är en del av NTT Group (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), ett av världens största ICT-företag. För mer information kan du gå till nttsecurity.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann Hennerfors, Marketing Director, NTT Security
e-post: [email protected]
Phone: + 46 (0)70 915 07 28

Yvonne Edenholm, Spotlight PR for NTT Security
e-post: [email protected]
Phone: +46 (0)73 942 73 11

Pressmeddelanden
Uppgifter i pressmeddelanden beträffande tjänster, priser på produkter och tjänster, specifikationer, telefonnummer osv. för förfrågningar och annan information gäller för publiceringsdagen. Denna information kan ändras när som helst utan föregående meddelande. På grund av olika risker och oväntade händelser kan faktiska resultat i vissa fall även skilja sig från planer eller prognoser i pressmeddelanden.