NTT Security lanserar ett nordiskt Innovationsprogram för att öka cybersäkerhet

den 7 juni 2017

NTT Security i Norden lanserar ett nordiskt innovationsprogram kring cybersäkerhet för att hjälpa kunder att höja motståndskraften mot de allt mer avancerade cyberattackerna. Till en början har fyra företag valts ut som partners på de nordiska marknaderna som arbetar med ny teknik som maskininlärning och artificiell intelligens.

Fyra av de tio största existerande industrierna kommer troligtvis inte att finnas inom fem år. Det kommer hela tiden nya sätt att tillverka tjänster, produkter och att bedriva handel. Även marknaden inom cybersäkerhet påverkas av detta och branschen behöver mer innovation, för att balansera mellan investeringsviljan och det ökade antalet cyberincidenter. För att lyckas och för att ha det bästa skyddet på plats måste företag och organisationer investera i människor, processer och teknik. Men det är inte alltid lätt att veta vilka nya lösningar som fungerar bäst och vilka som ger det bästa skyddet. NTT Security lanserar nu därför ett program på den nordiska marknaden för att identifiera ny teknik i kombination med innovativa tjänster som ska hjälpa företag att bli motståndskraftiga när det gäller cybersäkerhet.
 
- I kölvattnet av de senaste cyberattackerna kan vi se att det är viktigare än någonsin att ha ett större och holistiskt helhetstänk kring säkerhet. Vi arbetar mycket nära våra kunder för att omvandla en mängd spetsteknologier till en hållbar förmåga att skydda verksamheten med kontinuerlig utveckling. Vi är övertygade om att innovativa lösningar och nya tillvägagångssätt för att motarbeta cyberbrott är kärnan i säkerhetsbranschen framöver. Ny och framväxande avancerad teknik gör vår data säkrare, säger Henrik Davidsson, försäljningsdirektör på NTT Security i Norden, och fortsätter
 
- Vi har analyserat en uppsjö av lösningar då vi vill vara säkra på att vi kan ge våra kunder långsiktiga lösningar och har därför till en början valt ut ett antal exklusiva leverantörer som vi kommer att jobba med. På sikt kommer antalet partners i programmet att öka, då vi kontinuerligt utvärderar marknaden efter nya lösningar. 
 
I det nordiska programmet har initialt fyra leverantörer blivit en del av Innovationsprogrammet. En viktig komponent när man gjort urvalet är att NTT Security har testat innovationerna i verkliga miljöer för att säkerställa att de fungerar och levererar värde i den verkliga världen. Huvudsakligen har de bolag som valts ut arbetat inom maskinbaserad inlärning samt isolering, bedrägeri och lösningar kring hotinformation, så kallad threat intelligence.
 
De bolag som valts ut hittills är FireEye som bland annat arbetar med threat intelligence för att spåra och övervaka olika hotbilder och hackargrupperingar. Vectra Networks använder nätverksbaserad och realtidsautomatiserad artificiell intelligens som upptäcker och svarar på hot i realtid. Cylance, vars teknologi är endpoint-baserad, arbetar med artificiell intelligens och maskinbaserad inlärning för datorer och servrar och har byggt en lösning som stoppar skadlig programvara som används av angripare och andra avancerade attacker, innan de händer. Illusive Networks som skickar ut data som förvillar angriparen helt transparent över nätverket för att fånga och lura en angripare.
 
Affärsnyttan av innovativa cybersäkerhetslösningar kan sammanfattas i följande hörnstenar:
  • Relevans – Det gäller att använda exakt den mängd information som är relevant och med rätt arkitektur på plats för att kunna göra riktade insatser och ta hand om de hot som finns just i den specifika organisationen.
  • Noggrannhet – Med en kombination av ny innovativ teknik och tjänster kan man noggrant förhindra stor del av de kända hoten som finns och dessutom utöka kunskapen av säkerhetshoten.
  • Effektivitet – Även när man saknar resurser ska olika verktyg enkelt och lätt kunna förbättra säkerheten men det ska inte behöva kräva mer jobb av organisationen.
  • Förtroende – När det värsta händer ska fokus vara på att hitta lösningar och svara på frågor som vem, vad, när och varför när man blir angripen så att organisationen kan återhämta sig snabbt och effektivt samt att dra lärdom av detta.
För mer information: 
Blogg “The four pillars of innovation” 
NTT Security 
FireEye 
Cylance 
Illusive Networks 
Vectra Networks
 
Presskontakter: 
Ann Hennerfors, marknadsdirektör, NTT Security, Norra Europa [email protected]
Tlf: + 46 709 150 728 
 
Yvonne Edenholm, Spotlight PR
[email protected]
Tlf: +46 (0)73 942 73 11

Om NTT Security
NTT Security är NTT Groups specialiserade säkerhetsföretag. NTT Security levererar säkra och motståndskraftiga lösningar för att möjliggöra våra kunders behov av digital transformation. NTT Security har tio Security Operations Centres, sju forsknings- och utvecklingscenter, över 1 500 säkerhetsexperter och hanterar hundratusentals säkerhetsincidenter årligen på sex kontinenter. 
NTT Security i Norden kombinerar lokala resurser med global leveranskapacitet och säkerställer att resurser används effektivt genom att leverera rätt mix av konsulttjänster, managerade tjänster och teknologilösningar. NTT Security ingår i NTT Group (Nippon Telegraph och Telephone Corporation), ett av världens största företag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Besök nttsecurity.com om du vill veta mer.