Kraftig ökning av IT-attacker mot svenska myndigheter

den 26 april 2018

Antalet it-attacker mot svenska myndigheter ökade med 200 procent det senaste året. De vanligaste attackerna var överbelastningsattacker och spaningsaktiviteter. Det visar en ny rapport av IT-säkerhetsföretaget NTT Security.

NTT Securitys nya Global Threat Intelligence Report 2018 (GTIR) presenterar oroväckande siffror som visar att svenska myndigheter är den sektor som attackerades mest under det gångna året. Hela 34 procent av it-attackerna i Sverige riktades mot svenska myndigheter, en uppgång från 10 procent året innan. Samtidigt minskade antalet attacker mot myndigheter på en global nivå från 14 procent till 5 procent. Sverige var även det enda land i rapporten där myndigheter var den mest attackerade sektorn. Den näst mest attackerad sektorn var finanssektorn.

75 procent av attackerna mot svenska myndigheter var relaterade till spaningsaktivitet (Reconnaissance). Nyligen anklagades Ryssland av USA och Storbritannien att utföra stora globala attacker mot myndigheter och företag.

– Regeringen meddelade precis att de satsar 104 miljoner kronor på att stärka upp Sveriges cyberförsvar. Det är bra, men inte tillräckligt. Vi kommer att se fler cyberattacker mot Sverige för att påverka valet i höst. Det är bråttom att gå ner på djupet, förstå svagheterna i säkerheten och täppa till dessa, säger Henrik Davidsson, försäljningschef NTT Security.

Sverige utsattes för högre volymer av överbelastningsattacker än de flesta andra regioner och inom EMEA var Sverige det mest utsatta landet.

– Företag, organisationer och myndigheter måste vara förberedda på att en cyberattack kan ske. Det är viktigt att implementera incidentsplaner, multifaktorautentisering, uppdaterade brandväggar och programvaror och andra effektiva säkerhetsåtgärder som håller organisationen skyddad mot attacker, säger Henrik Davidsson.

Sammanfattning av andra viktiga slutsatser:

  • De länder som var den främsta källan till attacker globalt sett var USA (27 %), Kina (19 %) och Nederländerna (4 %)
  • Topp 5 mest utsatta sektorerna i Sverige: Myndigheter (34 %), Finans (29 %), Läkemedelsindustrin (17 %), tillverkningsindustrin (9 %) samt IT/Teknik (4 %)
  • De fem vanligaste typer av attacker var; Spaningsaktiviteter (36 %), Applikationsattacker (28 %), Webbapplikationsattacker (21 %), Överbelastningsattacker (7 %) samt Servicespecifika attacker (3 %)
  • I EMEA stod webbapplikations- och applikationsspecifika attacker i genomsnitt för 18 % av attackerna i finanssektorn, läkemedelsindustrin, tillverkningsindustrin och tekniksektorn. Mot samma sektorer i Sverige uppgick samma attacker till cirka 70 %.
  • De vanligaste sabotageprogrammen som användes mot Sverige: Utpressningsprogram / Fake ware / Dialers (65 %), annat (25 %), Trojan / Dropper (6 %), Virus / Worm (3 %) samt Spionprogram / Keylogger (1 %)

Källa: NTT Security

Rapporten kan du ladda ner här.
https://www.nttsecurity.com/sv-se/2018-gtir


För mer information, vänligen kontakta:

Ann Hennerfors, Marknadsdirektör, NTT Security

[email protected]
Telefon + 46 709 150 728

Joakim Goding, Spotlight PR
[email protected]
Telefon: + 46 707 141 545


Om NTT Security

NTT Security är NTT Groups specialiserade säkerhetsföretag och kompetenscentrum inom säkerhet för NTT Group. NTT Security levererar säkra och motståndskraftiga lösningar för att möjliggöra våra kunders behov av digital transformation. NTT Security har tio Security Operations Centres, sju forsknings- och utvecklingscenter, över 1 500 säkerhetsexperter och hanterar hundratusentals säkerhetsincidenter årligen på sex kontinenter.

NTT Security i Norden kombinerar lokala resurser med global leveranskapacitet och säkerställer att resurser används effektivt genom att leverera rätt mix av konsulttjänster, managerade tjänster och teknologilösningar. NTT Security ingår i NTT Group (Nippon Telegraph och Telephone Corporation), ett av världens största företag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Besök nttsecurity.com om du vill veta mer om NTT Security eller www.ntt.co.jp/index_e.html för mer information om NTT Group.

För säljrelaterade frågor, besök www.nttsecurity.com/sv-se eller prata med din kontakt på NTT Security för mer information.