En av tre svenska beslutsfattare betalar hellre IT-angripare än att satsa på säkerhet

den 7 juni 2018

En av tre beslutfattare i Sverige uppger att deras organisation hellre betalar en lösensumma till en cyperkriminell framför en förebyggande satsning på IT-säkerhet. Det visar NTT Securitys nya Risk:Value Report för 2018.

Årets Risk:Value Report från NTT Security omfattar totalt 1 800 respondenter i tolv länder, varav 100 svenska beslutsfattare (ej inom IT). Hela 33 procent av de svenska respondenterna uppger att deras organisation hellre överväger att betala hackare en lösensumma i stället för att investera i bättre IT-säkerhet.

– Ransomware, eller gisslanprogram, som angreppsmetod har ökat med 350 procent under 2017, jämfört med året innan. Det är oroande att så många kan tänka sig att hellre betala en utpressare än att förebygga attacker med ökade investeringar. Det är ingen långsiktig hållbar lösning. Det finns inga garantier att hackarna håller sitt ord, man finansierar bokstavligen kriminell aktivitet och risken att angripas med ransomware igen är överhängande, säger Henrik Davidsson, försäljningschef på NTT Security i Norden.

Företag som utsätts för dataintrång och blir bestulna på information är mest bekymrade över hur det påverkar anseendet och varumärket. 39 procent av de svenska respondenterna tror att förtroendet påverkas negativt om deras företag utsätts för dataintrång där information stjäls. En av tre (33 procent) är även oroliga för att det skulle skada varumärket och ryktet.

Endast 46 procent av de svenska respondenterna har en säkerhetspolicy på plats. Det internationella snittet ligger på 57 procent. Vidare uppger 78 procent av de svenska respondenterna att informationssäkerhetspolicyn aktivt har kommunicerats ut till organisationens medarbetare, men endast 35 procent tror samtidigt att medarbetarna är fullt medvetna om den.

– Vi ser en ökad förståelse kring riskerna med dataintrång hos svenska företag och organisationer men medarbetarnas medvetenhet är fortfarande bristfällig. Den mänskliga faktorn, om än oavsiktligt, har gång efter annan visat sig vara en stor säkerhetsrisk. Samtidigt har både investeringar och expertkompetens inom datasäkerhet släpat efter. Det gör att angreppen fortsätter att öka, säger Henrik Davidsson.

Risk:Value Report 2018 kan du ladda ner här: www.nttsecurity.com/sv-se/risk-value-2018

För mer information, vänligen kontakta:
Ann Hennerfors, Marknadsdirektör NTT Security
[email protected]   
Telefon + 46 709 150 728 

Joakim Goding, Spotlight PR
[email protected]
Telefon: + 46 707 141 545


Om undersökningen
Undersökningen i Risk:Value Report 2018 genomfördes i februari och mars 2018 av Vanson Bourne på uppdrag av NTT Security. 1 800 beslutsfattare (ej inom IT) tillfrågades i USA, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Benelux, Sverige, Norge, Hong Kong, Singapore och Australien. Huvudsakligen var det organisationer och företag med fler än 500 anställda och som har valts ut från en rad olika branscher. 100 svenska respondenter är inkluderat i undersökningen.

Om Vanson Bourne
Vanson Bourne är en oberoende specialist på marknadsundersökningar inom teknologisektorn, kända för att göra robusta, trovärdiga och forskningsbaserade analyser som grundar sig på strikta forskningsprinciper. De har en förmåga att finna de ledande beslutsfattarnas åsikter inom tekniska affärsfunktioner, inom alla affärsområden och på större marknader. För mer information besök www.vansonbourne.com

Om NTT Security
NTT Security är NTT Groups specialiserade säkerhetsföretag och kompetenscentrum inom säkerhet för NTT Group. NTT Security levererar säkra och motståndskraftiga lösningar för att möjliggöra våra kunders behov av digital transformation. NTT Security har tio Security Operations Centres, sju forsknings- och utvecklingscenter, över 1 500 säkerhetsexperter och hanterar hundratusentals säkerhetsincidenter årligen på sex kontinenter.

NTT Security i Norden kombinerar lokala resurser med global leveranskapacitet och säkerställer att resurser används effektivt genom att leverera rätt mix av konsulttjänster, managerade tjänster och teknologilösningar. NTT Security ingår i NTT Group (Nippon Telegraph och Telephone Corporation), ett av världens största företag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Besök nttsecurity.com om du vill veta mer om NTT Security eller www.ntt.co.jp/index_e.html för mer information om NTT Group.

För säljrelaterade frågor, besök www.nttsecurity.com/sv-se eller prata med din kontakt på NTT Security för mer information.