Cheferna största säkerhetsrisken enligt cheferna själva

den 25 september 2018

Cheferna och ledningen är den största IT-säkerhetsrisken – enligt dem själva. Det visar NTT Securitys nya Risk:Value Report 2018 som baseras på svar från 1 800 beslutsfattare internationellt, varav 100 svenska.

Årets rapport visar att drygt en av tre (36 procent) svenska beslutsfattare anser att cheferna och ledningen är den största IT-säkerhetsrisken. Det är en ökning med 12 procent jämfört med 2017. Medarbetarna som vanligtvis ses som den största säkerhetsrisken hamnar först på andra plats (26 procent).

– Den gängse bilden i dag är att medarbetarna betraktas som den största säkerhetsrisken. Men attackerna riktar sig i allt högre utsträckning mot befattningshavare på företagen. Detta är fullt rimligt med tanke på att dessa sitter på mer affärskritisk information. Samtidigt ser vi att IT-skyddet och kunskapen ofta är bristfällig hos dessa, säger Henrik Davidsson, försäljningschef på NTT Security.

Enligt rapporten uppger knappt fyra av tio (38 procent) svenska beslutsfattarna att all affärskritisk data är helt säkrad i deras organisation. Den siffran sjunker ytterligare till endast 24 procent när det handlar om organisationens all data. Fyra av tio uppger även att de inte har tillräckliga resurser och kompetens att hantera antalet säkerhetshot i dag.

– Det är alarmerande att så många anser att affärskritisk data inte är helt säkrad. Det krävs kontinuerlig utbildning av ledning och medarbetare kring IT-policys och regelefterlevnad. Dessutom måste företagen ta ett helhetsgrepp kring säkerheten för att proaktivt täppa igen potentiella säkerhetshål. Annars kan det bli en dyr och utdragen historia, säger Henrik Davidsson.

I genomsnitt kostar ett dataintrång 10 miljoner kronor och det tar i snitt 47 dagar att återhämta sig fullt ut, enligt rapporten.

Risk:Value Report 2018 kan du ladda ner på: www.nttsecurity.com/sv-se/risk-value-2018


För mer information, vänligen kontakta:
Ann Hennerfors, marknadsdirektör NTT Security
[email protected]   
Telefon + 46 709 150 728 

Om undersökningen
Undersökningen i Risk:Value Report 2018 genomfördes i februari och mars 2018 av Vanson Bourne på uppdrag av NTT Security. 1800 beslutsfattare (ej inom IT) tillfrågades i USA, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Benelux, Sverige, Norge, Hong Kong, Singapore och Australien. Huvudsakligen var det organisationer och företag med fler än 500 anställda och som har valts ut från en rad olika branscher. 100 svenska respondenter är inkluderat i undersökningen.

Om Vanson Bourne
Vanson Bourne är en oberoende specialist på marknadsundersökningar inom teknologisektorn, kända för att göra robusta, trovärdiga och forskningsbaserade analyser som grundar sig på strikta forskningsprinciper. De har en förmåga att finna de ledande beslutsfattarnas åsikter inom tekniska affärsfunktioner, inom alla affärsområden och på större marknader. För mer information besök www.vansonbourne.com

Om NTT Security
NTT Security är NTT Groups specialiserade säkerhetsföretag och kompetenscentrum inom säkerhet för NTT Group. NTT Security levererar säkra och motståndskraftiga lösningar för att möjliggöra våra kunders behov av digital transformation. NTT Security har tio Security Operations Centres, sju forsknings- och utvecklingscenter, över 1 500 säkerhetsexperter och hanterar hundratusentals säkerhetsincidenter årligen på sex kontinenter.

NTT Security i Norden kombinerar lokala resurser med global leveranskapacitet och säkerställer att resurser används effektivt genom att leverera rätt mix av konsulttjänster, managerade tjänster och teknologilösningar. NTT Security ingår i NTT Group (Nippon Telegraph och Telephone Corporation), ett av världens största företag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Besök nttsecurity.com om du vill veta mer om NTT Security eller www.ntt.co.jp/index_e.html för mer information om NTT Group.

För säljrelaterade frågor, besök www.nttsecurity.com/sv-se eller prata med din kontakt på NTT Security för mer information.