8 av 10 företag behöver hjälp med IT-säkerheten

den 1 december 2017

80 procent av de svenska företagen öppnar upp för att lägga ut IT-säkerheten på tredjepartsleverantörer. De främsta anledningarna är bland annat bristen på inten kompetens och resurser. Det visar NTT Securitys Risk:Value Report, där 1350 beslutsfattare (ej inom IT) varav 100 i Sverige svarar på frågor om företagets datasäkerhet.

Enligt undersökningen använder bara 3 procent av de svenska företagen redan en tredjepartsleverantör för IT-säkerhet, vilket är den lägsta siffran i Europa. 80 procent överväger detta i framtiden eller har redan planerat att ta in extern expertis. Endast 10 procent svarar att de inte kommer att använda externa leverantörer. 7 procent svarade vet ej.

Undersökningen visade också att 25 procent av de företag som behöver extern hjälp med IT-säkerheten anger att kompetensen internt är för låg och 34 procent angav att de inte har tillräckligt med resurser.

  • IT-hoten fortsätter att öka och om inte företag har beredskap för att hantera en attack kan det leda till allvarliga konsvekvenser för hela verksamheten. Med en tredjepartsleverantör har du 24-timmarsskydd och tillgång till expertis och modern teknik. Det här är kunskap som är mycket dyrt för företagen att ha internt, liksom att det är svårt att hitta kompetensen på arbetsmarknaden, säger Henrik Davidsson, försäljningsdirektör på NTT Security.

    Under maj 2018 införs GDPR (General data protection regulation), eller dataskyddslagen, som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Det kommer att ställa nya krav på företag, myndigheter och organisationer. I samma undersökning anger svenska företag att de behöver hjälp av en tredjepartsleverantör med datalagring (33 procent) och stöd med datahanteringen (33 procent) samt att 42 procent anger att GDPR är en risk för verksamheten.

  • GDPR träder i kraft om sex månader och många företag blickar nu mot externa säkerhetsföretag för att ta hand om deras datahantering. Om det inträffar något som riskerar att personuppgifter hamnar i orätta händer blir det höga straffavgifter, vilket företagen vill undvika till största möjliga mån, säger Henrik Davidsson.

RiskValue-rapporten kan laddas ner här: https://www.nttsecurity.com/sv-se/risk-value-2017   

För mer information, vänligen kontakta:
Ann Hennerfors, Marknadsdirektör, NTT Security
[email protected]
Telefon: + 46 709 150 728 

Joakim Goding, Spotlight PR
[email protected]
Telefon: + 46 707 141 545

Om Undersökningen
Undersökningen, Risk:Value research, genomfördes av Vanson Bourne mellan mars och maj 2017, på uppdrag av NTT Security, bland totalt 1 350 beslutsfattare (ej inom IT) globalt, varav totalt 100 svenska respondenter. De svenska beslutsfattarna återfinns på organisationer med 250 – 1 000 anställda (57 procent), 1 001 – 3 000 anställda (20 procent), 3 001 – 5 000 anställda (12 procent) och 5 000 anställda eller fler (11 procent).

Om NTT Security
NTT Security är NTT Groups specialiserade säkerhetsföretag och kompetenscentrum inom säkerhet för NTT Group. NTT Security levererar säkra och motståndskraftiga lösningar för att möjliggöra våra kunders behov av digital transformation. NTT Security har tio Security Operations Centres, sju forsknings- och utvecklingscenter, över 1 500 säkerhetsexperter och hanterar hundratusentals säkerhetsincidenter årligen på sex kontinenter.

NTT Security i Norden kombinerar lokala resurser med global leveranskapacitet och säkerställer att resurser används effektivt genom att leverera rätt mix av konsulttjänster, managerade tjänster och teknologilösningar. NTT Security ingår i NTT Group (Nippon Telegraph och Telephone Corporation), ett av världens största företag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Besök nttsecurity.com om du vill veta mer om NTT Security eller www.ntt.co.jp/index_e.html för mer information om NTT Group.

För säljrelaterade frågor, besök www.nttsecurity.com/sv-se eller prata med din kontakt på NTT Security för mer information.