NTT Corporation investerar årligen 3,5 miljarder dollar i forskning och utveckling, vilket ger oss möjlighet att driva fram tekniska innovationer som få organisationer kan matcha. Den digitala hotbildens snabba utveckling och angriparnas globala räckvidd innebär att ni behöver en trygg partner som kan skydda er organisations tillgångar och information.

Med våra globala resurser kan vi sammanföra experter från alla delar av IKT, däribland infrastruktur, utveckling, datavetenskap, och säkerhet. Vi ser som vårt uppdrag att hitta innovativa lösningar på dagens mest utmanande säkerhetsfrågor och morgondagens framväxande säkerhetsutmaningar.

På våra globala FoU center och vid NTT Innovation Institute pågår ett ständigt utvecklingsarbete. Vi ökar förståelsen av användarnas beteende, big data och maskininlärningsanalys för att hitta nya algoritmer och metoder som upptäcker angripare, anställdas felsteg vad gäller säkerhet samt sårbarheter från tredjepart.

Maskininlärning i synnerhet ger utsikter till snabbare och effektivare identifiering av attacker. Våra maskininlärningsfunktioner bygger på hundratals manår av utveckling och har tagits fram av datavetare i samarbete med säkerhetsexperter för att skapa prediktiva säkerhetsmodeller utifrån vår globala insyn i internet, honeynets och klientattacker.

Ett annat område där NTT har gjort stora investeringar är mjukvarudefinierade nätverk (SDN). Vi bygger inte bara säkerhetsfunktioner ovanpå befintliga nätverk, vi bygger in dem i nätverkets struktur. Vårt fokus ligger på att hjälpa våra kunder att bygga upp förmågan att säkert och dynamiskt kunna reagera lika snabbt som hotbilden utvecklas.