Behöver er organisation omvandla data från flera källor till kontextuell information som ni kan använda som underlag för beslutsfattande?

Det är lätt att förbise viktiga detaljer när ni granskar stora mängder data som måste rensas, bearbetas och omvandlas till användbar information.

Vår Global Threat Intelligence Platform (GTIP) har insyn i 40 % av den globala internettrafiken. Vi samlar in data från flera olika källor i hela världen, inklusive internet, molnet, managerade säkerhetstjänster, grupper och partners.

Samarbetet mellan våra globala Security Operations Centers (SOC), våra Global Threat Intelligence Centers (GTIC) och vår Global Threat Intelligence Platform (GTIP) gör det möjligt att erbjuda en komplett analys av information för att tillhandahålla marknadsledande säkerhetstjänster som baseras på ny och tillämpad threat intelligence. Informationen vi levererar sätts i rätt sammanhang, beroende på er branschsektor, marknad och affärsmodell.

Vi samlar in data från en mängd olika källor. Vi indexerar och bearbetar datan, säkerhetsexperter analyserar den för att ta bort false positives och tillhandahåller den kontextuella information ni behöver för er verksamhet som en del av våra säkerhetstjänster.