Hur kan organisationer ta miljarder loggar och larm och förvandla dessa mängder data till värdefull information?

NTT Securitys avancerade analyser utförs med vår branschledande teknologiplattform för korrelation av säkerhetsevents och omfattar maskininlärning, big data och hantering av komplexa händelser (CEP).

För att kontinuerligt kunna upptäcka nya och okända hot måste organisationer snabbt samla och analysera data från alla deras individuella enheter och system. Detta kräver en ny analysmetod – avancerade analyser.

Våra omfattande investeringar i avancerade analyser har visat att sofistikerade algoritmer baserade på maskininlärning ger stort värde. Våra säkerhetsexperter finjusterar resultaten av analyserna. De är hotanalytiker som har ovärdelig kunskap om angreppstekniker, metoder och procedurer.

För att göra skillnad för våra kunder strävar vi efter att ge tillämpade incidentmeddelanden och rapporter. Det spelar ingen roll hur smart tekniken eller analytikerna är om vi inte ger bra realtidsinformation om risker som påverkar kundens verksamhet.

Vår analysportfölj består av case från verkliga incidenter. Vi använder också vår kunskap från kända angreppstekniker, metoder och procedurer samt studier av hur internet och privata nätverk tidigare komprometterats.

Våra maskininlärningsfunktioner bygger på hundratals manår av utveckling och har tagits fram av datavetare i samarbete med säkerhetsexperter för att utveckla prediktiva säkerhetsmodeller utifrån vår globala insyn i internet, honeynet och klientattacker.

Vårt mål är att minska era risker från komplexa och framväxande säkerhetshot genom att upptäcka dem så tidigt som möjligt i cyberhotkedjan (Cyber Kill Chain).