Säkerhet kan vara överväldigande, med växande antal hot och ökad hotkomplexitet. Utöver detta står organisationer inför en global brist på säkerhetsexperter.

PÅ NTT Security fokuserar vi uteslutande på säkerhet. Våra medarbetare har bred erfarenhet på alla verksamhetsnivåer – från informationssäkerhetschefer på världsledande företag till specifika efterlevnads- och teknikspecialister. Mer än 70 % av vårt team på över 1 000 personer är säkerhetsexperter som ägnar sig åt att utveckla och bygga de bästa säkerhetstjänsterna åt våra kunder.

Vårt team består av certifierade ingenjörer, hot-/incidentanalytiker, incidenthanteringsteam som snabbt kan begränsa, hantera och åtgärda säkerhetsincidenter samt forskare och utvecklare i världsklass som fokuserar på att använda tekniken till att skapa plattformar, system, applikationer och kundportaler.