2018 Global Threat Intelligence Report

Analys av 2018 Global Threat Intelligence Report (GTIR) innehåller faktiska data från våra 10 globala Security Operations Centers och sju forsknings- och utvecklingscenter. Faktiska data från vår kontinuerliga övervakning av cyberhot.

Årets rapport sammanfattar aktiviteter som vi upptäckt i över 6,1 biljoner loggar och i fler än 150 miljoner attacker, tillsammans med sårbarhetsskanningar, incidentåtgärder och olika fynd från våra team som utför analyser av cyberhot och threat intelligence på NTT Security. 

Intressanta hot, incidenter och trender vi observerade under 2017 inkluderar:

  • 350 procent fler ransomware-angrepp
  • En minskning på 46 procent av attacker mot finansbranschen i APAC
  • En global ökning med 25 procent av attacker mot teknikföretag
  • Tjänste- och konsultföretag kommer in som en ny kategori i listan över ”De fem mest utsatta för attacker”
  • Finanssektorn är återigen den mest angripna sektorn globalt

GTIR inkluderar också insikter om General Data Protection Regulation (GDPR), National Institute of Standards and Technology (NIST), sakernas internet (IoT), operativ teknik (OT) samt OS och Paralympics i Tokyo, Japan, år 2020.

Vi hoppas att rapportens ökade fokus på industrisektorer kan vara till hjälp för att utveckla både dina säkerhetsrutiner och din säkerhetspraxis samt minska attackerna som din organisation upplever globalt.

Registrera dig för att ladda ner 2018 Global Threat Intelligence Report.