Vår tilnærming

NTT Securitys tjenester styrker den globale digitale økonomien. Enten det gjelder å drive kundenes digitale transformasjon, eller de kontinuerlige endringene som kreves for gode risiko-, sikkerhets- og compliance-programmer, tilbyr NTT Security den rette kombinasjonen av Strategisk rådgivningManaged Security Services og Teknisk rådgivning.

Gjennom lokale, skybaserte eller hybride tjenester og integrasjon med den brede porteføljen av NTT Groups tjenester, beskytter NTT Security infrastruktur, plattformer, applikasjoner, informasjon og brukere fra dagens avanserte trusler.


Process pillars

Hver av søylene har støtte i den omfattende forsknings- og utviklingsavdelingen, og operasjonell støtte i en spesialbygd MSS-plattform. Dette gjør at vi kan kombinere styrkene i avanserte analyse (maskinlæring, big data og komplekse analyser) med Threat Intelligence og sertifiserte, erfarne sikkerhetseksperter for å gi virksomheter den beste beskyttelsen.

Vi sikrer infrastruktur, plattformer, applikasjoner, informasjon og brukere mot dagens avanserte trusler. Dette gjør vi gjennom on premise-, sky- eller hybride tjenester, integrert med NTT Groups brede tjenesteportefølje.