Hvert år investerer NTT Corporation 3,5 milliarder dollar i forskning og utvikling. Dette gir oss muligheten til å drive fram innovasjoner som få andre organisasjoner kan vise til. Den raske utviklingen i det digitale trussellandskapet og rekkevidden til angriperne betyr at dere trenger en sterk partner som kan sikre organisasjonens verdier og informasjon.

Med våre globale ressurser kan vi koble sammen eksperter innenfor alle felt av IKT, inkludert infrastruktur, utvikling, datavitenskap og sikkerhet. Vi ser på det som vår oppgave å finne innovative løsninger som svarer på de vanskeligste sikkerhetsutfordringene i dag, samt de som vil dukke opp i fremtiden.

Vi vil fortsette å drive utviklingen fremover ved våre globale sentre for forskning og utvikling, samt ved NTT Innovation Institute. Vi lærer mer om brukernes handlinger, big data og maskinlæringsanalyser for å finne nye algoritmer og metoder for å oppdage angrep, i tillegg til feiltrinn fra ansatte som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, samt sårbarheter som kommer fra tredjeparter.

Maskinlæring er et felt som vil gi spesielt gode fremtidsutsikter til raskere og mer effektiv identifisering av angrep. Våre maskinlæringsfunksjoner er bygget på lang og grundig erfaring der dataingeniører har jobbet sammen med sikkerhetseksperter for å utvikle forutseende sikkerhetsmodeller, basert på vår unike innsikt i det globale internettet, honeynettet og klientangrep

Software Defined Networking (SDN) er et annet område der NTT har lagt inn store investeringer. Vi vil ikke kun bygge sikkerhetsfunksjoner på toppen av nettverket, men bygger dem inn i nettverkets struktur. Vi fokuserer på å hjelpe våre kunder med å tilegne seg egenskapene som gjør at de raskt og dynamisk klarer å reagere på truslene som dukker opp i et trussellandskap der endringene skjer raskt.