Sikkerhet kan være overveldende, med et stadig økende antall trusler og større kompleksitet. I tillegg er mangel på kvalifiserte sikkerhetseksperter en utfordring i de fleste markeder.

NTT Security er en rendyrket sikkerhetsleverandør. Våre folk har bred kompetanse og erfaring, alt fra tidligere sikkerhetsdirektører til sikkerhetsrådgivere og teknologispesialister. Mer enn 70 prosent av våre over 1000 ansatte er sikkerhetseksperter, og bruker tiden på å utvikle og bygge de beste sikkerhetstjenester for våre kunder.

Vårt team består av sertifiserte ingeniører, trussel- og hendelsesanalytikere, responsteam som kan håndtere sikkerhetshendelser raskt og forskere og utviklere i verdensklasse som bygger plattformer, systemer, applikasjoner og kundeportaler.