Hvordan kan en virksomhet ta milliarder av logger og varsler og gjøre de enorme datamengdene om til verdifull informasjon?

NTT Securitys Advanced analytics baserer seg på vår bransjeledende plattform for korrelering, som blant annet bruker maskinlæring, big data og komplekse hendelsesanalyser (event processing).

Dersom en organisasjon til enhver tid skal ha oversikt over nye og ukjente trusler må de kunne samle og analysere data fra enheter og systemer raskt. Dette krever avanserte analyser.

Våre investeringer i avanserte analyser har vist at sofistikerte algoritmer basert på maskinlæring gir stor verdi. Våre sikkerhetseksperter finjusterer resultatene av analysene. De er trusseljegere som har uvurderlig kunnskap om angrepsteknikker, taktikker og prosedyrer.

Vi gir alltid melding og rapporter til kundene ved hendelser. Det spiller ingen rolle hvor smart teknologien eller analytikerne er om vi ikke leverer god sanntidsinformasjon om risiko som påvirker kundenes drift.

Vår analyseportefølje inneholder brukercase fra faktiske hendelser. Vi bruker også vår kunnskap fra kjente angrepsteknikker, taktikker og prosedyrer, samt studier av hvordan internett og private nettverk tidligere har blitt kompromittert.

Vi har totalt brukt flere hundre årsverk på å utvikle vår maskinlæringsteknologi. Dataforskere har jobbet sammen med sikkerhetseksperter for å utvikle prediktive sikkerhetsmodeller.

Vi jobber for å redusere risiko fra komplekse sikkerhetstrusler ved å detektere og fjerne truslene før de utgjør en reell fare for virksomheten.