Det er ikke slik at én mal passer alle, det gjelder også for administrerte sikkerhetstjenester. NTT Securitys Global Managed Security Services Platform (GMSSP) gir de beste forutsetninger for å levere en bred portefølje administrerte sikkerhetstjenester.

Vi samarbeider med dere for å finne de tjenestene som best møter deres behov, fra velstrukturerte skytjenester til installasjoner i egen infrastruktur, og alt imellom.

Vi leverer den informasjonen dere trenger for å kontrollere og administrere sikkerheten i deres virksomhet, enten dere ønsker full oversikt og innsikt i alle detaljer, eller vil være informert gjennom et sikkerhets-dashbord og periodiske rapporter.

Managed Service Platform (GMSSP)