Web Security Services

Når en virksomhet legger strategien for digital transformasjon, er det viktig å se nærmere på hvordan virksomheten kan utvikle seg og tilpasse seg stadige endringer, samtidig som informasjonssikkerheten ivaretas. Det fins mange fordeler ved å digitalisere virksomheten, men truslene blir stadig mer komplekse, og krever avanserte løsninger for å stå imot.

NTT Securitys Web Security Services (WSS) kombinerer Symantecs Web Security Services med NTT Securitys threat intelligence og sanntids-analyse for å levere forbedret trusseldeteksjon og beskyttelse.

WSS beskytter mot cybertrusler gjennom integrasjon med trusseldeteksjon og et nettverk av sikkerhetsfunksjoner. Disse inkluderer en sikker web gateway, e-postsikkerhet, antivirus-skanning og proxy-logger for trusseldeteksjon og avanserte analyser.

Overvåking av nettverk i sanntid krever tid og kompetanse mange bedrifter ikke har internt. Behovet vokser, ettersom gode sikkerhetseksperter blir vanskeligere å finne.

NTT Security tilbyr et bredt spekter av sikkerhetstjenester, som hendelseshåndtering, avanserte sikkerhetsanalyser og spesialiserte sikkerhetsrådgivere, slik at virksomheten  kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, mens NTT Security sørger for at data og infrastruktur er beskyttet.

Fordelene med NTT Security Web Security Services

  • Nettverkssikkerhet som gir fleksibilitet og øker ytelsen, levert via skyen
  • Fjerner byrden med sanntidsovervåkning, sikkerhetsanalyser og hendelseshåndtering
  • russeldeteksjon integrert med leverer sanntidsanalyse og beskyttelse
  • Beskytter virksomheten mot cybertrusler, selv med ansatte som jobber utenfor kontoret eller på andre lokasjoner
  • Håndhever retningslinjer som beskytter bruk av sky og web, forhindrer datalekkasjer og sikrer riktige brukertilganger, i samsvar med virksomhetens sikkerhetspolicy

Støttemateriale

For mer informasjon om våre web security-tjenester, se vår Web Security Services Solution-oversikt.Tjenestekategorier

SecureCall

SecureCall gir dere ett kontaktpunkt på tvers av ulike sikkerhetsteknologier, slik at tekniske problemer kan løses på enklest mulig måte.

Les mer
Vulnerability Management

Med våre tjenester ser du snart en målbart lavere sårbarhet. Med vår Global Managed Security Service Platform (GMSSP) og avansert threat intelligence får dere målrettet håndtering av sårbarheter i IT-miljøet med størst mulig effekt av tiltakene. 

Les mer
Security Device Management

Riktig konfigurerte, administrerte og vedlikeholdte enheter er sentralt for å beskytte organisasjonens data og eiendeler, og er et krav for etterlevelse av standarder og regelverk som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX.

Les mer
Enterprise Security Monitoring

Omfattende monitorering av logger er en viktig del av sikkerhetsprogrammet deres, og et krav for etterlevelse av standarder og regelverk som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX m.fl. Logger krever utvidet analyse 24 timer i døgnet, hele uken. 

Les mer
Enterprise Security Program Services

ESPS gir mer enn tradisjonell MSS. Vår tilnærming hjelper virksomheter med å videreutvikle sitt sikkerhetsprogram. Våre sikkerhetseksperter tar ansvar for strategisk planlegging, arkitektur, implementering, avanserte analyser, rapportering og helhetlig veiledning for sikkerhetsprogrammet.

Les mer