Threat Detection-tjenester

For dagens virksomheter blir angrep fra cyberkriminelle stadig vanligere. Med sofistikerte metoder klarer de å forbigå tradisjonelle sikkerhetstiltak og for virksomhetene utgjør dette en stor trussel.

Vi tilbyr to tjenester for threat detection, Threat Detection Standard og Threat Detection Enhanced. Begge tjenestene tilbyr sofistikert trusselovervåkning 24/7 og omfattende threat intelligence levert av NTT Security Global Threat Intelligence Center. Begge tjenestene identifiserer og separerer trusler fra det store antallet falske varsler sikkerhetsteknologi typisk generer, og en hendelsesrapport sendes direkte til deg.

Fordeler med NTT Security Threat Detection Services:

  • Avanserte analyseegenskaper, inkludert maskinlæring og modellering av trusseladferd. Gjør det mulig å oppdage potensielle sikkerhetstrusler som standard oppdagelsesmetoder ikke klarer å fange opp
  • Sikkerhetsanalytikere med skreddersydde analyseverktøy+
  • Ekspertanalyser og dyptgående etterforskning av hendelser+
  • Hendelsesbasert trusseljakt+
  • Varslinger om hendelser med anbefalte løsninger 
  • Support helt til en hendelse er løst+

+ Disse tjenestene er bare tilgjengelig for Threat Detection Enhanced-kunder

Støttemateriale

For mer informasjon om våre threat detection-tjenester, se vår Threat Detection Services Solution-oversikt.Tjenestekategorier

SecureCall

SecureCall gir dere ett kontaktpunkt på tvers av ulike sikkerhetsteknologier, slik at tekniske problemer kan løses på enklest mulig måte.

Les mer
Vulnerability Management

Med våre tjenester ser du snart en målbart lavere sårbarhet. Med vår Global Managed Security Service Platform (GMSSP) og avansert threat intelligence får dere målrettet håndtering av sårbarheter i IT-miljøet med størst mulig effekt av tiltakene. 

Les mer
Security Device Management

Riktig konfigurerte, administrerte og vedlikeholdte enheter er sentralt for å beskytte organisasjonens data og eiendeler, og er et krav for etterlevelse av standarder og regelverk som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX.

Les mer
Enterprise Security Monitoring

Omfattende monitorering av logger er en viktig del av sikkerhetsprogrammet deres, og et krav for etterlevelse av standarder og regelverk som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX m.fl. Logger krever utvidet analyse 24 timer i døgnet, hele uken. 

Les mer
Enterprise Security Program Services

ESPS gir mer enn tradisjonell MSS. Vår tilnærming hjelper virksomheter med å videreutvikle sitt sikkerhetsprogram. Våre sikkerhetseksperter tar ansvar for strategisk planlegging, arkitektur, implementering, avanserte analyser, rapportering og helhetlig veiledning for sikkerhetsprogrammet.

Les mer