Threat Detection-tjenester

For dagens virksomheter blir angrep fra cyberkriminelle stadig vanligere. Med sofistikerte metoder klarer de å forbigå tradisjonelle sikkerhetstiltak og for virksomhetene utgjør dette en stor trussel.

Vi tilbyr to tjenester for threat detection, Threat Detection Standard og Threat Detection Enhanced. Begge tjenestene tilbyr sofistikert trusselovervåkning 24/7 og omfattende threat intelligence levert av NTT Global Threat Intelligence Center. Begge tjenestene identifiserer og separerer trusler fra det store antallet falske varsler sikkerhetsteknologi typisk generer, og en hendelsesrapport sendes direkte til deg.

Fordeler med NTT Threat Detection Services:

  • Avanserte analyseegenskaper, inkludert maskinlæring og modellering av trusseladferd. Gjør det mulig å oppdage potensielle sikkerhetstrusler som standard oppdagelsesmetoder ikke klarer å fange opp
  • Sikkerhetsanalytikere med skreddersydde analyseverktøy+
  • Ekspertanalyser og dyptgående etterforskning av hendelser+
  • Hendelsesbasert trusseljakt+
  • Varslinger om hendelser med anbefalte løsninger 
  • Support helt til en hendelse er løst+

+ Disse tjenestene er bare tilgjengelig for Threat Detection Enhanced-kunder

Støttemateriale

For mer informasjon om våre threat detection-tjenester, se vår Threat Detection Services Solution-oversikt.