Security Device Management

Det er kritisk at virksomheten har enheter som er konfigurert, håndtert og vedlikeholdt på riktig måte dersom de vil beskytte virksomhetens verdier. Det er i tillegg et compliance-krav i henhold til regler som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX. Å tiltrekke seg og beholde nødvendige erfarne og sertifiserte medarbeidere kan være utfordrende og kostbart.

Dere må overbevise virksomhetens interessenter om at deres enheter oppfyller leverandørenes og bransjens krav, samt at endringsrutiner er fulgt og dokumentert og at alle regler blir fulgt.

Våre sertifiserte teknikkere kan tilby:

  • Konfigurasjon og finjustering av enheter
  • Oppdateringer og patch
  • Fleksible SLA, tilpasset enhetene
  • Overvåkning av enheter, konfigurasjoner og priviligerte brukere
  • Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av konfigurasjoner
  • Dedicated Service Delivery Manager (SDM)

Vi tilbyr støtte for et bredt utvalg enheter og leverandører som inkluderer:

Endepunktsløsninger og brannmurer, IDS/IPS, DAM, FIM, SIEM, UTM, VPN, WAF

Støttemateriale

For mer informasjon om håndtering av sikkerhetsenheter, se vår Security Device Management Solution-oversikt.

SecureCall

SecureCall gir dere ett kontaktpunkt på tvers av ulike sikkerhetsteknologier, slik at tekniske problemer kan løses på enklest mulig måte.

Les mer
Vulnerability Management

Med våre tjenester ser du snart en målbart lavere sårbarhet. Med vår Global Managed Security Service Platform (GMSSP) og avansert threat intelligence får dere målrettet håndtering av sårbarheter i IT-miljøet med størst mulig effekt av tiltakene. 

Les mer
Security Device Management

Riktig konfigurerte, administrerte og vedlikeholdte enheter er sentralt for å beskytte organisasjonens data og eiendeler, og er et krav for etterlevelse av standarder og regelverk som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX.

Les mer
Enterprise Security Monitoring

Omfattende monitorering av logger er en viktig del av sikkerhetsprogrammet deres, og et krav for etterlevelse av standarder og regelverk som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX m.fl. Logger krever utvidet analyse 24 timer i døgnet, hele uken. 

Les mer
Enterprise Security Program Services

ESPS gir mer enn tradisjonell MSS. Vår tilnærming hjelper virksomheter med å videreutvikle sitt sikkerhetsprogram. Våre sikkerhetseksperter tar ansvar for strategisk planlegging, arkitektur, implementering, avanserte analyser, rapportering og helhetlig veiledning for sikkerhetsprogrammet.

Les mer