Security Device Management

Det er kritisk at virksomheten har enheter som er konfigurert, håndtert og vedlikeholdt på riktig måte dersom de vil beskytte virksomhetens verdier. Det er i tillegg et compliance-krav i henhold til regler som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX. Å tiltrekke seg og beholde nødvendige erfarne og sertifiserte medarbeidere kan være utfordrende og kostbart.

Dere må overbevise virksomhetens interessenter om at deres enheter oppfyller leverandørenes og bransjens krav, samt at endringsrutiner er fulgt og dokumentert og at alle regler blir fulgt.

Våre sertifiserte teknikkere kan tilby:

  • Konfigurasjon og finjustering av enheter
  • Oppdateringer og patch
  • Fleksible SLA, tilpasset enhetene
  • Overvåkning av enheter, konfigurasjoner og priviligerte brukere
  • Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av konfigurasjoner
  • Dedicated Service Delivery Manager (SDM)

Vi tilbyr støtte for et bredt utvalg enheter og leverandører som inkluderer:

Endepunktsløsninger og brannmurer, IDS/IPS, DAM, FIM, SIEM, UTM, VPN, WAF

Støttemateriale

For mer informasjon om håndtering av sikkerhetsenheter, se vår Security Device Management Solution-oversikt.