SecureCall

Trussellandskapet endrer seg stadig og gir nye utfordringer for teknologien som brukes for å beskytte organisasjoner. Det er ikke uvanlig at en virksomhet bruker en rekke leverandører med ulike teknologier, kontakter, prosesser og eskaleringssystemer.

Å finne årsaker og løse hendelser blir vanskeligere når mange teknologier er implementert.

SecureCall gir dere ett kontaktpunkt på tvers av ulike sikkerhetsteknologier, slik at komplekse, tekniske problemer kan løses på enklest mulig måte. Våre sertifiserte eksperter snakker flere språk, og jobber som en forlengelse av deres tekniske support-team. Nærmere 80 prosent av henvendelsene løses uten å kontakte eksterne leverandører.

Vi tilbyr support på to nivåer:

Classic (Mandag-fredag i kontortid) eller

Premium (24x7/365). Kunder kan også kjøpe tilleggstjenester for utvidet support fra SecureCall.

SecureCall

SecureCall gir dere ett kontaktpunkt på tvers av ulike sikkerhetsteknologier, slik at tekniske problemer kan løses på enklest mulig måte.

Les mer
Vulnerability Management

Med våre tjenester ser du snart en målbart lavere sårbarhet. Med vår Global Managed Security Service Platform (GMSSP) og avansert threat intelligence får dere målrettet håndtering av sårbarheter i IT-miljøet med størst mulig effekt av tiltakene. 

Les mer
Security Device Management

Riktig konfigurerte, administrerte og vedlikeholdte enheter er sentralt for å beskytte organisasjonens data og eiendeler, og er et krav for etterlevelse av standarder og regelverk som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX.

Les mer
Enterprise Security Monitoring

Omfattende monitorering av logger er en viktig del av sikkerhetsprogrammet deres, og et krav for etterlevelse av standarder og regelverk som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX m.fl. Logger krever utvidet analyse 24 timer i døgnet, hele uken. 

Les mer
Enterprise Security Program Services

ESPS gir mer enn tradisjonell MSS. Vår tilnærming hjelper virksomheter med å videreutvikle sitt sikkerhetsprogram. Våre sikkerhetseksperter tar ansvar for strategisk planlegging, arkitektur, implementering, avanserte analyser, rapportering og helhetlig veiledning for sikkerhetsprogrammet.

Les mer