Endpoint Security Services

Før nettverk ble midtpunktet for IT, handlet cybersikkerhet om å beskytte endepunkter. Nå som sikkerhetssjefer strir med å utvide nettverk med sammenkoblede datamaskiner, telefoner, nettbrett og printere, er det som om vi har dratt tilbake til framtiden. Det blir stadig vanskeligere å definere grensene for nettverket, og det krever at man nok en gang ser på risikoen endepunktene utgjør.

Endpoint Security Services (ESS) kombinerer funksjonene i EDRs markedsledende løsninger med NTT Threat Intelligence og Advanced Analytics.

Med støtte for en voksende liste av sikkerhetsprodukter for endepunkter, er ESS tilgjengelig i tre nivåer for å møte kravene fra din bedrift:

  • Endpoint Monitoring – Sikkerhets-compliance
  • Endpoint Detection – Sikkerhets-compliance, administrasjon av retningslinjer, Advanced Analytics
  • Endpoint Response – Sikkerhets-compliance, administrasjon av retningslinjer, Advanced Analytics, fjernisolering

Fordeler med Endpoint Security Services:

  • Raskere og mer nøyaktig respons fra automatiserte verktøy og menneskelig gjennomgang 
  • Redusert tid brukt på manuell gjennomgang av endepunktslogger 
  • Redusert nedetid fra falske varsler 
  • Forbedret sikkerhet fra anbefalinger for utbedring og beste praksis 


Støttemateriell

Vil du vite mer? Ta en kikk på vår oversikt over Endpoint Security Services her.