Vulnerability Management

Tradisjonelle prosesser for håndtering av sårbarheter er tidkrevende, lite effektive og ressurskrevende. De kan også ende med å fokusere på feil kriterier noe som vil skape svakheter i deres compliance- og sikkerhetsprogram.

Med vår globale tjenesteplattform (GSP) kan dere se en merkbar reduksjon av sårbarheter i tillegg til at dere kan benytte dere av sårbarhetssporing for å fokusere handlingene mot de sårbarhetene i deres IKT-miljø som har størst effekt.

Med vår skybaserte plattform for håndtering av sårbarheter kan vi tilby:

  • Verdidokumentasjon
  • Installering og konfigurasjon av søk
  • Validering av søket
  • Begrenset NTT Security håndtert ad-hoc scanning
  • Ubegrenset med selvbetjente søk
  • Fleksible servicenivåer
  • Dedicated Service Delivery Manager (SDM)