Vulnerability Management

Tradisjonelle prosesser for håndtering av sårbarheter er tidkrevende, lite effektive og ressurskrevende. De kan også ende med å fokusere på feil kriterier noe som vil skape svakheter i deres compliance- og sikkerhetsprogram.

Med vår globale tjenesteplattform (GSP) kan dere se en merkbar reduksjon av sårbarheter i tillegg til at dere kan benytte dere av sårbarhetssporing for å fokusere handlingene mot de sårbarhetene i deres IKT-miljø som har størst effekt.

Med vår skybaserte plattform for håndtering av sårbarheter kan vi tilby:

  • Verdidokumentasjon
  • Installering og konfigurasjon av søk
  • Validering av søket
  • Begrenset NTT Security håndtert ad-hoc scanning
  • Ubegrenset med selvbetjente søk
  • Fleksible servicenivåer
  • Dedicated Service Delivery Manager (SDM)
SecureCall

SecureCall gir dere ett kontaktpunkt på tvers av ulike sikkerhetsteknologier, slik at tekniske problemer kan løses på enklest mulig måte.

Les mer
Vulnerability Management

Med våre tjenester ser du snart en målbart lavere sårbarhet. Med vår Global Managed Security Service Platform (GMSSP) og avansert threat intelligence får dere målrettet håndtering av sårbarheter i IT-miljøet med størst mulig effekt av tiltakene. 

Les mer
Security Device Management

Riktig konfigurerte, administrerte og vedlikeholdte enheter er sentralt for å beskytte organisasjonens data og eiendeler, og er et krav for etterlevelse av standarder og regelverk som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX.

Les mer
Enterprise Security Monitoring

Omfattende monitorering av logger er en viktig del av sikkerhetsprogrammet deres, og et krav for etterlevelse av standarder og regelverk som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX m.fl. Logger krever utvidet analyse 24 timer i døgnet, hele uken. 

Les mer
Enterprise Security Program Services

ESPS gir mer enn tradisjonell MSS. Vår tilnærming hjelper virksomheter med å videreutvikle sitt sikkerhetsprogram. Våre sikkerhetseksperter tar ansvar for strategisk planlegging, arkitektur, implementering, avanserte analyser, rapportering og helhetlig veiledning for sikkerhetsprogrammet.

Les mer