Vulnerability Management as a Service

Alle virksomheter som administrerer et kompleks IT-miljø må vite om det finnes noen svake punkter i systemenes beskyttelse. Regelmessig scanning etter svakheter, etterfulgt av detaljert rapportering og utbedring er avgjørende for å luke ut eventuelle sårbarheter.

Vulnerability Management as a Service (VMaaS) gir den nødvendige fleksibiliteten for å lage en scanning-plan skreddersydd din bedrifts krav. Vår scanning kan skaleres fra en liten bedrift til selskapsnivå. Data sammenlignes med overvåkningsdata for korrelasjoner og trusselprofilering.


Med VMaaS kan NTT tilby:

  • Outsourcet eller selvbetjent scanning
  • Intern og ekstern sårbarhets-scanning
  • Qualys-baserte verktøy og rapporter for sårbarhetadministrasjons
  • Maler og tilpasningsmuligheter for retningslinjer
  • DHCP-support


Støttemateriell

For mer informasjon om Vulnerability Management as a Service, ta en kikk på vår oversikt.