Enterprise Security Program Services

Du har kanskje brukt en tilbyder av Managed Security Services tidligere, uten å ha fått det du forventet. NTT Security har mer enn 20 års erfaring med administrert sikkerhet, og har utviklet Enterprise Security Program Services (ESPS) for å sikre at administrerte sikkerhetstjenester (MSS) leveres samsvar med deres programmer for risiko, sikkerhet og compliance, og at tjenestene leveres slik dere forventer. Dette er MSS gjort på den riktige måten.

ESPS gir mer enn tradisjonell MSS. Vår tilnærming hjelper virksomheter med å videreutvikle sitt sikkerhetsprogram. Våre sikkerhetseksperter tar ansvar for strategisk planlegging, arkitektur, implementering, avanserte analyser, rapportering og helhetlig veiledning for sikkerhetsprogrammet.

Vi hjelper dere med planlegging og design av deres sikkerhetsinfrastruktur, gjør en gjennomgang av sikkerhetsarkitekturen, implementerer og leverer tjenestene, og tilbyr avansert analyse og veiledning knyttet til sikkerhetsprogrammet.

NTT Security har utviklet Enterprise Security Program Services for å kunne gi kundene:

Forberedelser – Sikrer at dere har de nødvendige grunnsteinene på plass for å få full nytte av vår Enterprise Security Monitoring Service. Vi passer på at dere har mekanismene og infrastrukturen som kreves for å skape gjennomsiktigheten som er nødvendig for å oppdage og beskytte mot avanserte trusler.

Tilpasning – administrerte sikkerhetstjenester er ikke hyllevare. Vi tilpasser våre tjenester etter deres risiko, trusler, team og prosesser, slik at vi får det beste forutsetninger for å implementer riktig funksjonalitet for å oppdage og forebygge.

Integrasjon – Sikkerhetsprogrammet er unikt for deres virksomhet. For å sikre at våre leveranser gir det utfallet og informasjonen dere trenger skreddersyr vi rapportering, gjør gjennomganger med ledelsen og evaluerer prosjektet for å kommunisere verdien av programmet.

Som en del av ESPS utfører vi noen forhåndsdefinerte aktiviteter som kan skreddersys for å møte deres spesifikke behov:

Planlegging og design – Tar hensyn til strategiske mål og de verdier som ligger i deres informasjonssystemer for å lage et veikart for programmet

Evaluering av sikkerhetsarkitektur – Evaluering av nettverkstopologi, bygge arkitektur for logging og definering av krav-baserte case for å kunne møte deres forretningsmål.

Implementering og tjenesteleveranse – Leveranse av tekniske komponenter, samt utvikling av prosesser for drift av tjenestene. Dere får en dedikert prosjektleder med ansvar for planlegging, rapportering og kommunikasjon.

Forbedringer gjennom avanserte analyser – Jevnlige gjennomganger og analyser av MSS-driften, justeringer for å sikre full verdi for kunden gjennom hele kontraktsperioden.

Veiledning for sikkerhetsprogrammet – Definere programmålene og stegene for å få et ferdigutviklet, modent sikkerhetsprogram. Fem hovedområder er med i sluttanalysen: Programplanlegging, infrastruktur, drift, respons og rapportering.

Briefing for ledelsen og prosjektgjennomgang – Vi tar en gjennomgang av jobben vi gjør for kunden én gang i kvartalet, og har møter for å orientere ledelsen med jevne mellomrom gjennom oppdragsperioden.

Ved å integrere Enterprise Security Program Services med våre administrerte sikkerhetstjenester (MSS) sikrer vi at deres behov og forventninger møtes, uten at dere får overraskelser på veien.

 

 Tjenestekategorier

SecureCall

SecureCall gir dere ett kontaktpunkt på tvers av ulike sikkerhetsteknologier, slik at tekniske problemer kan løses på enklest mulig måte.

Les mer
Vulnerability Management

Med våre tjenester ser du snart en målbart lavere sårbarhet. Med vår Global Managed Security Service Platform (GMSSP) og avansert threat intelligence får dere målrettet håndtering av sårbarheter i IT-miljøet med størst mulig effekt av tiltakene. 

Les mer
Security Device Management

Riktig konfigurerte, administrerte og vedlikeholdte enheter er sentralt for å beskytte organisasjonens data og eiendeler, og er et krav for etterlevelse av standarder og regelverk som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX.

Les mer
Enterprise Security Monitoring

Omfattende monitorering av logger er en viktig del av sikkerhetsprogrammet deres, og et krav for etterlevelse av standarder og regelverk som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX m.fl. Logger krever utvidet analyse 24 timer i døgnet, hele uken. 

Les mer
Enterprise Security Program Services

ESPS gir mer enn tradisjonell MSS. Vår tilnærming hjelper virksomheter med å videreutvikle sitt sikkerhetsprogram. Våre sikkerhetseksperter tar ansvar for strategisk planlegging, arkitektur, implementering, avanserte analyser, rapportering og helhetlig veiledning for sikkerhetsprogrammet.

Les mer