Trusler kan skade et selskaps omdømme, men mange har ikke de ressursene som kreves for å sikre virksomheten tilstrekkelig mot eksterne trusler.

Med våre tjenester for trusler mot omdømmet får dere dyktige NTT Security-ressurser inn i interne sikkerhetsteam for å identifisere og motvirke eksterne trusler.

Reputation Threat Services leveres av våre trusselanalytikere, støttet av våre Global Threat Intelligence Center (GTIC), en gruppe forskere og trusselanalytikere som samler og analyserer informasjon fra globale kilder på alle språk og gjør det om til informasjon. Til forskjell fra tradisjonelle tjenester og automatiserte verktøy sikrer vårt fokus på den enkelte virksomhet at hver kunde får informasjon som er relevant for deres situasjon og prioriteringer.

Vi jobber med dere for å forstå alle aspekter ved organisasjonen, slik at dere får målrettet threat intelligence, tilpasset bransjen, markedet, forretningsmodellen og det geografiske området dere jobber i.