Trusler kan skade et selskaps omdømme, men mange har ikke de ressursene som kreves for å sikre virksomheten tilstrekkelig mot eksterne trusler.

Med våre tjenester for trusler mot omdømmet får dere dyktige NTT Security-ressurser inn i interne sikkerhetsteam for å identifisere og motvirke eksterne trusler.

Reputation Threat Services leveres av våre trusselanalytikere, støttet av våre Global Threat Intelligence Center (GTIC), en gruppe forskere og trusselanalytikere som samler og analyserer informasjon fra globale kilder på alle språk og gjør det om til informasjon. Til forskjell fra tradisjonelle tjenester og automatiserte verktøy sikrer vårt fokus på den enkelte virksomhet at hver kunde får informasjon som er relevant for deres situasjon og prioriteringer.

Vi jobber med dere for å forstå alle aspekter ved organisasjonen, slik at dere får målrettet threat intelligence, tilpasset bransjen, markedet, forretningsmodellen og det geografiske området dere jobber i.

SecureCall

SecureCall gir dere ett kontaktpunkt på tvers av ulike sikkerhetsteknologier, slik at tekniske problemer kan løses på enklest mulig måte.

Les mer
Vulnerability Management

Med våre tjenester ser du snart en målbart lavere sårbarhet. Med vår Global Managed Security Service Platform (GMSSP) og avansert threat intelligence får dere målrettet håndtering av sårbarheter i IT-miljøet med størst mulig effekt av tiltakene. 

Les mer
Security Device Management

Riktig konfigurerte, administrerte og vedlikeholdte enheter er sentralt for å beskytte organisasjonens data og eiendeler, og er et krav for etterlevelse av standarder og regelverk som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX.

Les mer
Enterprise Security Monitoring

Omfattende monitorering av logger er en viktig del av sikkerhetsprogrammet deres, og et krav for etterlevelse av standarder og regelverk som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX m.fl. Logger krever utvidet analyse 24 timer i døgnet, hele uken. 

Les mer
Enterprise Security Program Services

ESPS gir mer enn tradisjonell MSS. Vår tilnærming hjelper virksomheter med å videreutvikle sitt sikkerhetsprogram. Våre sikkerhetseksperter tar ansvar for strategisk planlegging, arkitektur, implementering, avanserte analyser, rapportering og helhetlig veiledning for sikkerhetsprogrammet.

Les mer