Av og til er det nødvendig å gjøre mer inngående etterforskning i loggene.

Investigator er en tilleggstjeneste for kunder som har overvåkning av sikkerhetslogg og logghåndtering. Tjenesten er tilgjengelig via NTT Security-portalen, og gir skybasert tilgang til rådatalogger i sanntid.

Samtidig som vi samler og analyserer logger lagrer vi en kopi av rålogger i sikre, skybaserte databanker. Dette gjør det mulig å gå tilbake i loggene og gjøre undersøkelser, og å filtrere søkeresultater og eksportere disse for videre analyse.