Managed Security Services

Managed Security utnytter våre investeringer i threat intelligence, avanserte analyser og sikkerhetsekspertise for å tilby konsekvente, gjentakende og transparente tjenester som identifiserer og stopper avanserte trusler, samtidig som det tilbys innsikt i sikkerhetstrender og -holdninger.

Opplærte og sertifiserte ingeniører gjennomfører effektiv håndtering av endringsprosesser for nettverk og sikkerhetsverktøy.

Våre erfarne SOC-analytikere bruker NTT Securitys spesialbygde, proprietære Global Managed Security Service Platform for å samle, analysere, identifisere og håndtere sikkerhetshendelser.

Ved å utnytte omfattende trusselinnsikt, optimaliserer analytikere fordelingen av knappe ressurser ved å fokusere på de trusler og svakheter som utnyttes aktivt.

Gjennomføring – Utfører nøyaktige, transparente og dokumenterte operasjonelle prosesser som svar på endringer eller basert på en fast tidsplan.

Håndtering – Forhindre, forutse, oppdage og respondere på nye globale teknikker, taktikker, og prosedyrer, avanserte målrettede trusler og nye sårbarheter.

Optimalisering – Bruker global innsikt, kundeengasjement og sikkerhetsekspertise for kontinuerlig forbedring av sikkerhetsprosesser, plattformer og controller.


Støttemateriale

For mer informasjon om våre managed security-tjenester, se vår Managed Security Services Solution-oversikt.

Tjenestekategorier

SecureCall

SecureCall gir dere ett kontaktpunkt på tvers av ulike sikkerhetsteknologier, slik at tekniske problemer kan løses på enklest mulig måte.

Les mer
Vulnerability Management

Med våre tjenester ser du snart en målbart lavere sårbarhet. Med vår Global Managed Security Service Platform (GMSSP) og avansert threat intelligence får dere målrettet håndtering av sårbarheter i IT-miljøet med størst mulig effekt av tiltakene. 

Les mer
Security Device Management

Riktig konfigurerte, administrerte og vedlikeholdte enheter er sentralt for å beskytte organisasjonens data og eiendeler, og er et krav for etterlevelse av standarder og regelverk som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX.

Les mer
Enterprise Security Monitoring

Omfattende monitorering av logger er en viktig del av sikkerhetsprogrammet deres, og et krav for etterlevelse av standarder og regelverk som PCI DSS, GLBA, HIPAA og SOX m.fl. Logger krever utvidet analyse 24 timer i døgnet, hele uken. 

Les mer
Enterprise Security Program Services

ESPS gir mer enn tradisjonell MSS. Vår tilnærming hjelper virksomheter med å videreutvikle sitt sikkerhetsprogram. Våre sikkerhetseksperter tar ansvar for strategisk planlegging, arkitektur, implementering, avanserte analyser, rapportering og helhetlig veiledning for sikkerhetsprogrammet.

Les mer